Streeksieraden

Streeksieraden header

Streeksieraden


Neem een kijkje in de rijke sieradencollectie van het Nederlands Openluchtmuseum met deze unieke uitgave.Streeksieraden

Tot de geschiedenis van het dagelijks leven in Nederland hoort ook die van de kleding. Ons land kende een grote variëteit aan zogenaamde streekdrachten. Sieraden waren daarbij onmisbaar. Soms worden ze door de drager zelf niet eens als sieraden gezien. Veel streekgebonden sieraden hebben dan ook een functionele oorsprong. Ze dienden bijvoorbeeld als bevestigingsmiddel. Zo is het oorijzer in de 17de eeuw niets anders dan een beugeltje om de muts op het hoofd te houden. Dit functionele hulpmiddel ontwikkelde zich in de volgende eeuwen echter samen met de muts tot zeer streek-specifieke vormen. Hierbij werd het decoratieve aspect zeker zo belangrijk als het functionele.

Het Nederlands Openluchtmuseum beheert de grootste collectie streekgebonden kleding en sieraden van Nederland. Voor het boek Streeksieraden zijn hieruit ruim 240 sieraden geselecteerd en gefotografeerd. Samen met de begeleidende teksten en ondersteunende illustraties geven deze vanuit verschillende invalshoeken een beeld van de vormenrijkdom, wijze van vervaardiging, ontwikkeling, betekenis en het dragen van deze sieraden.

 


Het boek ‘Streeksieraden’ is geschreven door Hanneke van Zuthem, werkzaam als conservator bij het Nederlands Openluchtmuseum. Zij houdt zich bezig met het verzamelen, duiden, vastleggen van en vertellen over de rol van vooral streekgebonden kleding en sieraden in het dagelijks leven van korter en langer geleden.

‘We hebben bewust gekozen om te werken met thema’s’, aldus Hanneke van Zuthem. ‘Samen met de kleding vertellen streeksieraden veel over de omstandigheden van de dragers. Ze kunnen een aanwijzing geven over herkomst, levensfase, beroep, welstand of religieuze gezindte van de drager. Ook het overlijden van een familielid is af te lezen aan kleding en sieraden. In Streeksieraden wordt geprobeerd iets van die rijkdom aan betekenissen te laten zien.’ Over de financiële waarde van de sieraden doet het museum geen uitspraken. ‘Er staan heel gangbare sieraden in het boek, maar zeker ook unieke stukken’, vertelt van Zuthem. ‘Maar waarde is op verschillende manieren te definiëren. Sommige stukken zijn waardevol door hun materiaal en verfijnde makelij, andere zijn uniek omdat ze van onedel materiaal zijn en gedragen door mensen met weinig geld. Juist zulke sieraden zijn weinig bewaard gebleven.’

Al met al geeft dit boek een goed beeld van de betekenis van streeksieraden en een mooi kijkje in unieke museumcollectie. Het boek is online te bestellen via de uitgeverij.

Het Sieradenboek is ook te verkrijgen in onze museumwinkel voor €29,50.

 

 

Streeksieraden 1

 

Streeksieraden 3

 

Streeksieraden 2

 

Streeksieraden 4

 

Streeksieraden 6

 

Streeksieraden 5

 

Streeksieraden 7

 

Streeksieraden 8

 

Streeksieraden 10

 

Streeksieraden 11

 

Streeksieraden 12

 

Streeksieraden 14

 

Streeksieraden 14