Fondsen

Fondsen

Geschiedenis in de meest pure vorm door een zo breed en groot mogelijk publiek laten ervaren met hart, hoofd en handen: dat is waar het Nederlands Openluchtmuseum voor staat. Hier dragen verscheidene fondsen en stichtingen aan bij.

Blokken fondsen

BankGiro Loterij

Cultuur verbindt, inspireert en verrijkt en vertelt het verhaal over waar wij (als Nederlanders) vandaan komen. Wij steunen culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed. Ga naar de website van de BankGiro Loterij en lees meer.

VSBfonds

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Wij beogen daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

vfonds

Het vfonds zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld.

Vereniging Vrienden

De Vrienden ondersteunen het Openluchtmuseum met financiële bijdragen waarmee objecten worden verworven en nieuwe presentaties en publicaties worden gerealiseerd.

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland vindt het belangrijk dat cultuur en erfgoed toegankelijk zijn voor de inwoners van Gelderland. Zodat iedereen ervan kan genieten. De provincie Gelderland streeft ernaar een klimaat te bieden waardoor onze parels verder tot bloei komen.

Fonds voor cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland. We dragen bij aan een open samenleving waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden hun creativiteit kunnen ontwikkelen.

Fonds 21

Fonds 21 steunt ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij. Zij willen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu.

Janivo Stichting

Janivo Stichting staat voor een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing: creatief, sociaal en economisch.

Zabawas

De stichting Zabawas verleent geldelijke steun aan personen en instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie. Het is de bedoeling dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen.

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds bevordert bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van beeldend kunstenaars, bemiddelaars (curatoren en critici), musea en andere erfgoedinstellingen, presentatie-instellingen, archieven, galeries en opdrachtgevers

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt al meer dan 75 jaar cultuur, natuur en wetenschap in Nederland én daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent.

Gravin van Bylandt Stichting

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.