Fondsen

Logo VSB Fonds

VSB Fonds

De inkomsten die jaarlijks vrijkomen uit het vermogensfonds geven wij een maatschappelijke bestemming. 

Logo Fonds voor Cultuurparticipatie

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland.

Logo Mondriaanfonds

Mondriaanfonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Logo Prins Bernhard Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten.

Logo Zabawas

Zabawas

De stichting verleent geldelijke steun aan personen en instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie.

Logo K.F. Hein Fonds

K.F. Hein Fonds

Wij geven financiële steun aan projecten op het gebied van cultuur, maatschappelijk werk, podiumkunst, monu­ment­en­zorg, natuurbehoud en volksgezondheid in de provincie Utrecht. 

Logo Ondernemersfonds Arnhem

Ondernemersfonds Arnhem

Het ondernemersfonds biedt de mogelijkheid om extra projecten en activiteiten te kunnen realiseren die bijdragen aan de economische ontwikkeling van de stad.

Logo Janivo Stichting

Janivo

De Janivo Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan activiteiten in Nederland voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen in de leeftijd van 0-30 jaar.

Logo Gravin van Bylandt Stichting

Gravin van Bylandt Stichting

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

 

Logo Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland vindt het belangrijk dat cultuur en erfgoed toegankelijk zijn voor de inwoners van Gelderland. Zodat iedereen ervan kan genieten.

Ieders Museum

Ieders Museum

Erfgoed Gelderland wil samen met de musea in Gelderland de komende jaren inzetten op het kwantitatief en kwalitatief uitbouwen van bezoek van drie nieuwe publieksgroepen: zorgvragers, nieuwkomers en onbekende buren.