vfonds investeert in het grootste historische evenement van Nederland

vfonds investeert in het grootste historische evenement van Nederland

Tussen Droom & Daad
Oktober 2015 staat in het teken van geschiedenis, dit jaar rond het thema Tussen Droom & Daad. Het thema gaat over het verwezenlijken van idealen. “Ons ideaal is dat we de kracht van geschiedenis in heel Nederland onder de aandacht én dichtbij de mensen brengen. We streven er naar om vanuit het verleden bewustwording te creëren, om jezelf en de wereld van vandaag beter te begrijpen. Dit is precies waar het Nederlands Openluchtmuseum, vfonds en Rijksmuseum elkaar vinden en versterken”, aldus Willem Bijleveld, directeur Openluchtmuseum.

Stilstaan bij vrede en vrijheid
“Wat moet de geschiedenis ons leren? Hoe gaan we vandaag de dag om met begrippen als vrede en vrijheid? Dergelijke vragen moeten we onszelf af en toe stellen”, meent vfonds-directeur Ton Heerts. Het thema Tussen Droom & Daad leent zich hier uitstekend voor. Wat kun je zelf doen om dromen te verwezenlijken? Had jij bijvoorbeeld voor het verzet gekozen tijdens de Tweede Wereldoorlog om je in te zetten voor de vrijheid van Nederland? “In het belang van de vrede, ondersteunt het vfonds de Maand en Nacht van de Geschiedenis. Daarmee willen we het maatschappelijk debat over vrede en veiligheid op gang brengen en houden”, aldus Ton Heerts.

Samenwerking
De samenwerking tussen het vfonds, Openluchtmuseum (hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis) en Rijksmuseum (organisator Nacht van de Geschiedenis) bracht in oktober 2014 ruim 400.000 bezoekers op de been. Zo’n 500 deelnemende instellingen organiseerden meer dan 800 activiteiten rondom het thema Vriend & Vijand. Vanwege de succesvolle editie in 2014, investeert het vfonds nu voor de tweede maal in het grootste historische evenement van Nederland.

Organisatie
Het Nederlands Openluchtmuseum organiseert de Maand van de Geschiedenis, het grootste historische evenement van Nederland. Het Rijksmuseum organiseert op zaterdag 31 oktober de Nacht van de Geschiedenis, de feestelijke afsluiting van de Maand van de Geschiedenis. Het vfonds is hoofdpartner en –investeerder van beide evenementen. Het Nederlands Openluchtmuseum werkt samen met 35 erfgoed- en mediapartners om de Maand van de Geschiedenis tot een succes te maken.

Delen