Openluchtmuseum en St. Techniekpromotie worden educatieve partners

Openluchtmuseum en St. Techniekpromotie worden educatieve partners

Het museum en de stichting werken al geruime tijd samen in het Techniek Toernooi. Met de opdrachten van dit toernooi gaan jaarlijks 10.000 kinderen op de basisschool aan de slag. Door een nauwere en structurele samenwerking aan te gaan en onderwijsmaterialen voor techniek te laten aansluiten bij bestaand lesmateriaal, kunnen meer basisscholen enthousiast worden gemaakt om techniek in reguliere lessen in te bedden. Het Openluchtmuseum biedt educatieprojecten aan waarbij kinderen in de praktijk kunnen ervaren hoe techniek zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld en hoe techniek verweven is in het dagelijks leven.

Pieter-Matthijs Gijsbers, directeur Nederlands Openluchtmuseum:“Cultuur, geschiedenis en techniek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Openluchtmuseum gaat over de geschiedenis van het dagelijks leven - van de molenaar, de smid en de stoommachinist - maar ook over de canon van de geschiedenis, met Christiaan Huygens en de molens in de Beemster. Zo zien kinderen hoe technische innovaties ons verder hebben gebracht. Ze kijken met een techniekbril naar de geschiedenis.”

Jelle de Jong, directeur Stichting Techniekpromotie:“We willen inspelen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en ze op jonge leeftijd met techniek in aanraking laten komen. Doordat lesmaterialen aanhaken bij bestaande geschiedenisthema’s zoals landbouw, transport en communicatiemiddelen van vroeger en nu, raken kinderen al op de basisschool vertrouwd met techniek. En dat kan een inspiratiebron zijn om er ook later mee aan de slag te gaan.”

Het Nederlands Openluchtmuseum en Stichting Techniekpromotie hebben het kader waarbinnen samengewerkt wordt vastgelegd. De concrete invulling wordt nu verder uitgewerkt. Ook beogen beide partners andere partijen enthousiast te maken om als educatieve partner deel te nemen en zo het landelijk technieknetwerk uit te breiden.
Delen