Kinderen vragen om meer techniekles op school

Kinderen vragen om meer techniekles op school

De kinderen vormden een grote, levende zandloper. Op het moment suprême luidden ze hun belklok, begeleid door een carillon. Kinderboekenschrijver Thijs Goverde droeg een verhaal over tijd voor waarna theatergroep de Waterlanders zorgde voor bewegende installaties en live-projecties.

Sanne Respen, educatief medewerker van Stichting Techniekpromotie: “Dit is het moment om door te pakken met techniekles op school. In de Kinderboekenweek staat een verhaal centraal dat jonge lezers laat kennismaken met natuurwetenschap en techniek. Kinderen gaan vervolgens in de klas aan de slag met proefjes uit het verhaal. Dat werkt. Je kunt kinderen uitleggen waarom een boot blijft drijven, maar het is veel leerzamer om ze zelf te laten ontdekken hoe iets werkt en welke techniek erachter zit. Zowel kinderen als scholen zijn zo enthousiast dat zij willen doorgaan met techniekles, ook nadat de Kinderboekenweek is gestopt. Vandaag vragen wij, samen met hen, op ludieke wijze om wetenschap en techniek structureel in het lesprogramma op te nemen.

Zo kunnen basisscholen meedoen aan het Techniek Toernooi. ‘Tijd’, het thema van 2016, koppelden wij aan een spannend verhaal van Kinderboekenschrijver Thijs Goverde. Kinderen ontdekken verschillende tijdmeters en zien dat techniek hand in hand gaat met vakken als taal of geschiedenis. Hiermee geven we samen een sterke impuls aan het Techniekpact. Het doel hiervan is om voor 2020 wetenschap en techniek op alle basisscholen in het curriculum te krijgen .”

De levende klok is het initiatief van Stichting Techniekpromotie, de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) en het Nederlands Openluchtmuseum. Voor het educatieve programma Techniek Toernooi ontwikkelen zij samen technieklessen die worden verbonden aan taal- en geschiedenislessen (Canon van de Nederlandse Geschiedenis) in het basisonderwijs.

Noortje de Graaf, directeur van het NNV: “We zijn blij dat er nu zoveel aandacht is voor techniekonderwijs. Daar dragen wij graag aan bij door wetenschap en techniek via het Techniek Toernooi te integreren in het basisonderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor plezier in bèta-kennis en technische vaardigheden. We hopen dat dit een hogere instroom in technische studierichtingen bevordert. "

Suzan Kemps, projectleider van het Nederlands Openluchtmuseum: “Bij ons ontdekken én ervaren kinderen dat techniek er altijd toe doet. Zo blijkt de basis van historische technieken verrassend actueel! Kennis doorgeven en de interesse in techniek stimuleren, doen we hier samen!”

Delen