De Bosmanmolen staat op zijn plek in het museum

De Bosmanmolen staat op zijn plek in het museum

Afgelopen dinsdag is de bekende Bosmanmolen geplaatst in het Nederlands Openluchtmuseum. Deze kleine poldermolen werd in 1929 in Nederland ontwikkeld en daarna overal ter wereld in gebruik genomen. Een passende toevoeging aan de vijf museale poldermolens die op het terrein staan. Nergens is op zo’n kleine oppervlakte een dergelijke diversiteit te zien! Met de plaatsing van de Bosmanmolen is ook gelijk onze nieuwe Waterland Game geopend waarmee je (met je mobiel) in het museum uitdagingen met elkaar aan gaat bij onze molens.

 

Bosmanmolen in het OpenluchtmuseumDe relatie van Nederland en het water
Aan de hand van een digitale route langs verschillende presentaties in ons museum laten we zien hoe het waterbeheer zich vanaf de Middeleeuwen tot nu heeft ontwikkeld. De ontwikkeling van de techniek om land droog te leggen of droog te houden en de tegenstrijdige belangen van de verschillende typen grondgebruikers vormen hierin het onderwerp. Het museum vestigt niet alleen aandacht op de geschiedenis maar ook op de toekomst en wijst op het belang van de geografie en de techniek.

 

De Bosmanmolen
De Bosmanmolen is in heel Nederland overbekend. Dit molentype staat symbool voor de omslag van onderbemaling naar het inlaten van water. Door klimaatverandering blijft er enerzijds alle aanleiding voor maatregelen om het verwachte extra water (zeespiegelstijging en méér plotselinge zware neerslag) buiten te houden of zo snel mogelijk kwijt te raken. Maar veranderende inzichten over waterhuishouding, veiligheid en ecologie leiden tot nieuwe uitgangspunten bij het beheer van dijken, landbouwgebieden en natuurterreinen. Het inlaten / inmalen van water is daarbij een essentieel onderdeel van het watermanagement.

 

Plaatsing Bosmanmolen in Almkerk, 1968
Plaatsing Bosmanmolen, Almkerk, 1968

Samenwerking met Rijkswaterstaat
De plaatsing van de Bosmanmolen en de nieuwe museum game 'Waterland' zijn in het Openluchtmuseum tot stand gekomen dankzij een samenwerking met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat wil hiermee het waterbewustzijn vergroten bij de Nederlanders. Om zo zichtbaar te maken wat de oorzaken en gevolgen zijn van grote waterveiligheidsprojecten zoals het project 'Ruimte voor de Rivier'.

 

Ruimte voor de rivier
Nederland wil na de wateroverlast in het rivierengebied in 1993 en 1995 het overstromingsgevaar drastisch verminderen. Rijkswaterstaat voert daarom sinds 2007 met 18 andere waterbeheerders het plan ‘Ruimte voor de rivier’ uit. Door in de rivierbeddingen ruimte te maken kan er in een periode van veel smelt- en regenwater, meer water worden geborgen. De waterstand blijft daardoor lager. Om dat te bereiken zijn dijken verlegd of weggehaald en er zijn nevengeulen gegraven. In 2016 is in opdracht van Rijkswaterstaat de Noordwaard (een lappendeken van kleine poldertjes) langs de Nieuwe Merwede tussen Dordrecht en Werkendam ontpolderd. Voor het waterbeheer in het natste gedeelte heeft Rijkswaterstaat daar in 2015 17 Bosmanmolens laten plaatsen. De beheerder kan in samenspraak met gebruikers na een te hoge waterstand met een Bosmanmolen het ondergelopen stuk land weer droogmalen. Op windkracht (en als er geen wind is pompen de molens ook elektrisch).

 

Waterland
Aan de hand van het nieuwe interactieve spel 'Waterland' leren onze bezoekers meer over het waterbeheer in Nederland en onze verschillende molens. Waterland ligt onder de zeespiegel, net als Nederland. De bedoeling is dat je in deze game, die je samen met anderen speelt op je eigen mobieltje, het land droog houdt met de poldermolens uit het museum. Er is ook een versie van het spel beschikbaar voor 1 speler, waarvoor je niet in het museum hoeft te zijn. Open daarvoor de pagina op je mobiel door hier te klikken.

 

Wil je ons laten weten wat je van het spel vond? Vul dan hier onze korte vragenlijst in.

 

Delen