Stadse uitbreiding voor het Nederlands Openluchtmuseum

Amsterdamse straat

Stadse uitbreiding voor het Nederlands Openluchtmuseum

In samenwerking met de gemeente Arnhem is een plan ontwikkeld voor de inrichting van het museumpark van het Openluchtmuseum. Een Masterplan Nederlands Openluchtmuseum 2016-2025 ‘Dichter bij de geschiedenis dan ooit’. Het masterplan vormt voor het museum de leidraad voor de ontwikkelingen voor de komende 10 jaar.

Als museum brengen wij de geschiedenis dichterbij. Een van de ideeën is om de stedelijke cultuur een eigen plek in het museum te geven. In één van de 9 deelgebieden in het museum is een stad gepland. Hierin wordt het verhaal van de naoorlogse stadscultuur verteld, de stad in ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog. Een stad waar bijvoorbeeld een doorzonwoning te zien is, een portiekflat of wellicht een moskee.

Dit laatste heeft vandaag de nodige aandacht gekregen. Het zijn plannen die in ontwikkeling zijn en naar ons idee recht doen aan de recente geschiedenis van Nederland. En zoals het Openluchtmuseum eigen is, doen we dit vanuit verschillende persoonlijke verhalen. Waarbij aandacht is voor belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals geboortes, huwelijken, overlijden en ook wonen, werken en geloven. Het gaat om plannen in ontwikkeling, waarbij op dit moment nog geen sprake is van enige concrete invulling.

Het Nederlands Openluchtmuseum zorgt ervoor dat iedereen de geschiedenis van Nederland kan beleven, aanraken en ondergaan. Wie het verhaal van zijn verleden kent, kent zichzelf beter.

Delen