Formulier bereikbaarheid


In verband met jouw en onze veiligheid is het noodzakelijk dat je onderstaand formulier volledig ingevuld en het in ons bezit is voor aanvang van het schoolbezoek.

Belangrijkste bezoekvoorwaarden van het Nederlands Openluchtmuseum voor scholen

Artikel 7.2 
 Voor scholen in het primair of voortgezet onderwijs geldt dat per groep van 8 leerlingen minimaal één begeleider aanwezig moet zijn. Het Openluchtmuseum behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan groepen die niet voldoen aan deze normen.

Artikel 7.3 
 Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

Artikel 7.4
 Op een aantal locaties gelden bijzondere richtlijnen voor de jongste bezoekers en hun ouders/begeleiders. Op deze locaties mogen kinderen onder de 12 jaar uitsluitend onder begeleiding de locatie betreden.

NB: Een bezoek aan winkels en het gebruik van de trams, kan alleen plaatsvinden onder begeleiding van ten minste één leerkracht/begeleider.

 Gegevens school:


Bereikbaarheid verantwoordelijke begeleiders tijdens het bezoek:
 

Bevestiging

Om er zeker van te zijn dat alle gegevens bij ons bekend zijn voor jullie bezoek verzoeken wij je om, indien je na verzenden van bovenstaand formulier geen e-mail ontvangt met daarin een kopie van het ingevulde formulier, contact op te nemen met groepenontvangst@openluchtmuseum.nl.


Contactgegevens

Het adres van het Nederlands Openluchtmuseum is:
Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem

Telefoonnummer: 026-3576111