CollectieCentrum Nederland

Schetsontwerp CollectieCentrum Nederland

CollectieCentrum Nederland

Het Rijksmuseum, Nederlands Openluchtmuseum, Nationaal Museum Paleis Het Loo en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed realiseren een gezamenlijk collectiegebouw. Het CollectieCentrum Nederland (CC NL) vervangt de bestaande depots van alle betrokken partijen die over diverse locaties verspreid zijn en realiseert door deze samenwerking optimaal duurzaam beheer en behoud van deze rijkscollecties, efficiency en kennisdeling. Voorzien is dat het CC NL in 2020 in gebruik wordt genomen.
 

CollectieCentrum Nederland naar Amersfoort

Met de Gemeente Amersfoort is een intentieovereenkomst tot koop van een perceel grond gesloten voor de locatie van het nieuw te bouwen CollectieCentrum Nederland (CC NL). Het gezamenlijke collectiegebouw voor de rijkscollecties van het Nederlands Openluchtmuseum, museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt gerealiseerd in Amersfoort Vathorst.