CollectieCentrum Nederland

Schetsontwerp CollectieCentrum Nederland

CollectieCentrum Nederland: het fysieke geheugen van Nederland

Het Rijksmuseum, Nederlands Openluchtmuseum, Nationaal Museum Paleis Het Loo en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed realiseren een gezamenlijk collectiegebouw. Het CollectieCentrum Nederland (CC NL) vervangt de bestaande depots van alle betrokken partijen die over diverse locaties verspreid zijn en realiseert door deze samenwerking optimaal duurzaam beheer en behoud van deze rijkscollecties, efficiency, kennisdeling en bereikbaarheid. Voorzien is dat het CC NL in 2020 in gebruik wordt genomen.

 

In het CC NL komen 675.000 objecten samen, uiteenlopend van schilderijen, kunstnijverheid en meubels tot sieraden, kleding en karren. Naast optimaal beheer en behoud van de rijkscollecties, moet het CC NL de mobiliteit tussen de collecties bevorderen. Collegamusea zijn welkom voor bruiklenen. Ook wordt het een studiecentrum voor onderzoekers en studenten. Het gebouw wordt niet opengesteld voor het grote publiek.

 

Locatie en gebouw

Schetsontwerp CollectieCentrum Nederland. Cepezed
Schetsontwerp CollectieCentrum
Nederland.   ©cepezed

Met de Gemeente Amersfoort is een intentieovereenkomst tot koop van een perceel grond gesloten voor de locatie van het nieuw te bouwen CC NL. Het gezamenlijke collectiegebouw voor de rijkscollecties van het Nederlands Openluchtmuseum, museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt gerealiseerd in Amersfoort Vathorst.

 

De samenwerkende instellingen hebben een ontwerpteam samengesteld, bestaande uit het Delftse architectenbureau cepezed en de adviesbureaus ABT, Valstar Simonis en Peutz. Cepezed ontwierp onder meer het Eye Collectiecentrum in Amsterdam en het DSM Biotechnology Center in Delft.

 

Duurzaam

Het CC NL wordt een duurzaam gebouw, dat gecertificeerd wordt volgens de BREEAM NL-systematiek. Dit is een internationaal instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Bekijk hier de case study van het CC NL die is opgesteld volgens de Beoordelingsrichtlijn MAN 9 BREEAM-NL.

 

 

Klik hier voor meer informatie over het CC NL.

 

Logo's partners CollectieCentrum Nederland. Rijksmuseum, Paleis het Loo, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Nederlands Openluchtmuseum