Missie, visie en doelstellingen

Missie en visie

In het Nederlands Openluchtmuseum komen verhalen over Nederland en zijn bewoners tot leven. Het is een podium waar onze geschiedenis een kader en betekenis krijgt. 
Een Verhaal van Nederland waar jong en oud kennis van wil nemen en dat uitnodigt om er een eigen hoofdstuk aan toe te voegen. Want het Verhaal over Nederland en zijn bewoners is nooit af. Het leeft en is dynamisch. Het Nederlands Openluchtmuseum vertelt het door. In geuren en kleuren. Maakt het tastbaar en relevant.

Onze Visie
Nederland biedt al eeuwenlang ruimte aan een veelheid van levensstijlen, tradities, overtuigingen en meningen. Deze waardevolle diversiteit - die in onze zo snel veranderende wereld alleen maar toeneemt - vraagt om een relevante maatschappelijke context.
Een rode draad die oude en nieuwe generaties verbindt en de kracht en de kwetsbaarheid van onze unieke samenleving vertelt. Want wie het verhaal van zijn verleden kent, kent zichzelf. Dat is onze overtuiging.

Onze Missie
VERHALEN DELEN
Het Nederlands Openluchtmuseum wil met andere organisaties en onze bezoekers het veelzijdige Verhaal van Nederland delen, vormgeven, losmaken, ophalen en opslaan.
We streven ernaar betekenisvol te zijn voor elke bezoeker; binnen en buiten het museum. Zodat iedereen zijn persoonlijke verhaal kan verbinden aan het Verhaal van Nederland.
Het verhaal van Nederland helpt u begrijpen wie u bent als individu.
We gaan in ons museum de dialoog aan over heden, toekomst en verleden. Over identiteit en diversiteit. Over de relatie tussen het dagelijkse leven van mensen en de grotere, algemene Nederlandse geschiedenis. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van een stabiele, sociale en creatieve gemeenschap.

Kernbelofte
KOM OP VERHAAL in het Nederlands Openluchtmuseum
In ons museum komt u op verhaal. Even een pas op de plaats maken, terugblikken en vooruit kijken. Samen met uw kinderen of met uw ouders. Met vrienden of collega’s. Want hier is uw verhaal belangrijk. Het Nederlands Openluchtmuseum ontspant, inspireert en geeft inzicht in uzelf en anderen. Hier groeit uw waardering voor ons materieel en immaterieel erfgoed en voor onze natuurlijke omgeving.

Doelstellingen

Onze ambities en resultaten hebben we geformuleerd rondom vijf gebieden:

  1. Voor onze bezoekers en relaties een gewaardeerd museum zijn, waar bezoekers zich thuis voelen en op verhaal komen; 
  2. Bijdragen aan de maatschappij en hierbij betekenisvol zijn en een partij waarmee anderen graag samenwerken; 
  3. De collecties die we beheren toegankelijk maken (fysiek en online) voor nu en voor volgende generaties; 
  4. Onze medewerkers, hun inzet en ontwikkeling en hoe we met elkaar samenwerken; 
  5. De financiering van onze ambities en een goede balans vinden tussen eigen middelen en subsidie.

Bedrijfsplan

De komende drie jaar zijn de volgende vijf grote trajecten leidend bij het Nederlands Openluchtmuseum:

  1. Canon van de Nederlandse Geschiedenis: Canon experience in Entreegebouw, Canon vensters in het park en Canon online 
  2. Kasteelboerderij: verbouwing en uitbreiding 
  3. ‘Collectie Centrum Nederland’ 
  4. Masterplan Park 
  5. Toegankelijkheid & nieuwe vormen van interactie 

De werkzaamheden bij het Nederlands Openluchtmuseum worden verricht vanuit de afdelingen en sectoren. Daarnaast hebben we twee programmalijnen waarin vernieuwingsprojecten uitgevoerd worden met medewerkers uit onze verschillende afdelingen. We hebben een programmalijn Museale Vernieuwing en een programmalijn Bedrijfsmatige Vernieuwing.

Wij zijn ervan overtuigd dat goede dagelijkse bedrijfsvoering (elke dag kwaliteit leveren) èn vernieuwing beide nodig zijn om betekenisvol te blijven voor de maatschappij en de individuele bezoeker.

Het volledige Bedrijfsplan 2014-2016 komt na goedkeuring door de Raad van Toezicht beschikbaar op onze website (in de loop van 2014).

Tripadvisor beoordeling
Bestel tickets
Kom ook naar het Openluchtmuseum
Koop uw tickets nu eenvoudig en snel online!