Een eeuw Nederlands Openluchtmuseum

In 1912 richtte een aantal bezorgde particulieren in Arnhem de Vereeniging Nederlandsch Openluchtmuseum op. Ze zagen dat door de toenemende industrialisatie en verstedelijking een grote rijkdom aan Nederlandse tradities en regionale verscheidenheid verloren dreigde te gaan. De stichters pachtten het landgoed De Waterberg van de gemeente Arnhem. Zes gebouwen werden naar het terrein overgebracht en op 13 juli 1918 opende het Nederlands Openluchtmuseum zijn poorten.

Oorlogsperiode

In 1941 werd het museum het Rijksmuseum voor Volkskunde en de oude vereniging de Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum. Tijdens de slag om Arnhem bood het museum onderdak aan evacuees en verzetsmensen, totdat het oorlogsgeweld ook hen verdreef. De oorlogshandelingen verwoestten niet alleen enkele gebouwen, maar ook de verzameling streekdrachten en de beschilderde meubels gingen verloren.

Jaren zeventig

In 1970 werd een deel van de Zaanse buurt door brand verwoest. Twee gebouwtjes konden niet meer worden vervangen. Daarvoor in de plaats kwamen de overtuin en het koetshuis met woning.

Dreigende sluiting

1987 was een veelbewogen jaar voor het Nederlands Openluchtmuseum. In het jaar dat het museum 75 jaar bestond dreigde toenmalig minister Elco Brinkman het museum te sluiten. Gelukkig liet het publiek massaal van zich horen en of dat de doorslag gaf of niet...na enkele onzekere jaren nam op 1 januari 1991 de stichting Het Nederlands Openluchtmuseum de verantwoordelijkheid voor een verzelfstandigd voortbestaan op zich. De gebouwen en voorwerpen bleven echter eigendom van het Rijk. Voor het beheer en onderhoud ontvangt de stichting jaarlijks een bijdrage van het Rijk: het museum is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie.

Ingang naar de toekomst

Sindsdien is het museum een andere koers gaan varen. Van het leven en werken op het platteland is de aandacht verlegd naar de cultuur van het alledaagse. Daarnaast komen de historische presentaties steeds meer tot leven. In het museumpark ontmoet u bijvoorbeeld de radmaker en de molenaar die u hun werk demonstreren maar ook wordt u verrast door geuren, geluiden en multimediapresentaties die heel goed passen in de historische ambiance. 
Met de realisatie van de opzienbarende museale HollandRama en het nieuwe Entreepaviljoen met tentoonstellingszalen en auditorium in 2000, opende het Openluchtmuseum de ingang naar de toekomst.

Europees museum van het jaar

In de jaren die volgden ontwikkelde het Openluchtmuseum een heel eigen museologie. Het haalde onderwerpen naar binnen die door traditionele musea lang buiten de poorten werden gehouden; omdat ze niet aansloten bij het traditionele beeld van de Nederlandse cultuur. 
Zo wordt de hedendaagse ontwikkeling op het platteland belicht in een monumentale woonboerderij die moest wijken voor de aanleg van de hogesnelheidslijn. Over nieuwe Nederlanders wordt verteld in de Molukse Barak. Hier wordt de beladen geschiedenis van de aankomst van Molukkers en hun eerste jaren in dit koude land tot leven gebracht. Ook de theatrale presentatie over de Oostgroningse landarbeidersstaking in 1929 - die bijna een jaar duurde - belicht de schaduwzijde van onze geschiedenis. 
Samen met de nieuwe vaste tentoonstelling Spaarstation Dingenliefde - over sparen, bewaren en verzamelen en de op 18e eeuwse panorama's gebaseerde museale attractie HollandRama, overtuigden deze aanwinsten de internationale jury van het European Museum Forum van het vernieuwende beleid van het Nederlands Openluchtmuseum. 
In mei 2005 werd het Openluchtmuseum gekozen tot Europees museum van het jaar!

Tripadvisor beoordeling
Bestel tickets
Kom ook naar het Openluchtmuseum
Koop uw tickets nu eenvoudig en snel online!