Waardering gezocht

Waardering gezocht

Gezocht: (hulp bij) waardering!

Een werkgroep van het Nederlands Openluchtmuseum is bezig met het opstellen van een nieuw Masterplan. Het Masterplan is een nadere uitwerking van het Bestemmingsplan Arnhem Noord 2007 waarin wordt bepaald wat wij op ons museumterrein mogen bouwen, aanleggen, kappen en dergelijke. Gemeentelijke regelgeving dus, die bepalend is voor wat wij mogen en niet mogen op ons terrein.

Er zijn twee bestemmingen (gebruiksmogelijkheden) voor ons terrein: een recreatieve bestemming (museum) en het behoud van de landschappelijke waarde. In dat laatste geval treedt de overheid op als beschermer van waarden die zichzelf niet kunnen beschermen. En daar klemt ook meteen de schoen, want wat is “landschappelijk waardevol” en hoe bepaal je dat? Laten we dus eerst eens zelf bekijken wat wij waardevol vinden. Wij kijken er natuurlijk anders naar: bij ons speelt mee hoe wij de toekomst van ons museum zien, denk maar eens aan de implementatie van de Canon van Nederland.

Geef je mening, deel je visie

De werkgroep heeft een aantal criteria opgesteld en verwerkt in een scoremodel waarbij het museumterrein is opgedeeld in een aantal gebieden. De lijst met het scoremodel willen we aan een aantal Vrienden (en/of Vriendinnen uiteraard!) voorleggen. Wij zouden het ernom op prijs stellen als een aantal van u de moeite wilt nemen om de scorelijst in te vullen. U loopt daartoe door het museum met het scoreblad en de kaart en kent elk gebied per criterium een cijfer van 1 tot 5 toe. Op deze manier hopen we een redelijk objectief beeld te krijgen van wat wij als medewerkers en Vrienden landschappelijk waardevol achten op ons museumterrein.

Wil je deelenemen? Stuur dan en e-mailbericht naar milieucoördinator Paul van Kempen (p.vankempen@openluchtmuseum.nl)met in de onderwerpregel LW/VRIENDEN. De heer Van Kempen neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op om je van de benodigde lijsten te voorzien en verder te instrueren. Alvast hartelijk dank voor jouw deelname aan dit onderzoek.