Algemeen

Al meer dan zestig jaar heeft het Nederlands Openluchtmuseum een actieve vriendenkring: de vereniging 'Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum'. De vereniging heeft ruim 14.000 leden. De Vrienden ondersteunen het museum met financiële bijdragen waarmee niet alleen objecten worden verworven, maar ook nieuwe presentaties en publicaties worden gerealiseerd. Onze vereniging is bovendien goedgekeurd als 'goed doel' en heeft de ANBI status gekregen van de Belastingdienst.Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel het kweken van belangstelling voor het Nederlands Openluchtmuseum. Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a) het verlenen van steun aan genoemd museum;
b) het houden van vergaderingen, lezingen en excursies;
c) het bevorderen en verspreiden van de kennis van de Nederlandse volkskunde;
d) en voorts door andere wettige middelen die kunnen dienen om het doel te bereiken.

Bestuur

De vereniging wordt geleid door een vrijwillig bestuur van 7 personen. De functies zijn onbezoldigd. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

De heer mr C. van Woudenberg (voorzitter)
De heer K.J. de Ruiter (vicevoorzitter)
De heer R. Bouwman (penningmeester)
De heer ir J.W. Calicher (secretaris)
Mevrouw D. de Hond (public relations)   
Mevrouw M. Zwaan (aspirant bestuurslid)
De heer T. Groenewegen (aspirant bestuurslid)

Beleidsplan

Vrienden voor het leven! Dit is de titel van het beleidsplan van de vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum. Tijdens de algemene ledenvergadering van november 2013 werd het concept aan de leden voorgelegd en goed bevonden.

Financiën & activiteiten

Hier kunt u het meest recente financiële jaarverslag inzien.
In de agenda kunt u zowel nog komende als gemiste activiteiten raadplegen.

Contactgegevens

Correspondentieadres
Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum
Postbus 649
6800 AP Arnhem
 
Bezoekadres
Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum
Hoeferlaan 4
6816 SG Arnhem

telefoon: 026 - 357 61 54 (di-vr 9.30-12.30u)
e-mail: vrienden@openluchtmuseum.nl
website: www.openluchtmuseum.nl/vrienden

RSIN nummer

Het RSIN nummer van de vereniging is 00260856.

Notulen ledenvergaderingen

Hieronder kun je de notulen terugvinden van de eerder gehouden algemene ledenvergaderingen.

notulen van 9 april 2016
notulen van 11 april 2015
notulen van 29 maart 2014
notulen van 2 november 2013
notulen van 23 maart 2013
notulen van 3 november 2012
notulen van 30 maart 2012