Schenken en nalaten

Schenken en Nalaten voor behoud van cultuur

Hoewel het grootste deel van de museumactiviteiten uit subsidies en eigen inkomsten wordt gefinancierd, is het van groot belang extra financiële middelen te verkrijgen om de kwaliteit van ons museum te waarborgen en om nieuwe activiteiten te kunnen blijven ontwikkelen. U zult begrijpen dat ook de steun van onze particuliere donateurs daarbij onmisbaar is. U kunt ons helpen ons nationaal cultureel erfgoed levend te houden, ook voor toekomstige generaties. U kunt dit doen door een eenmalige of periodieke schenking (in dit laatste geval gelden gunstige fiscale voorwaarden). Ook kunt u het Nederlands Openluchtmuseum benoemen tot uw (mede-)erfgenaam. Wilt u objecten aanbieden aan het Openluchtmuseum? Lees dan onze voorwaarden over objecten aanbieden. Elke schenking is zeer welkom. Graag zetten wij voor u de verschillende manieren op een rij waarop u ons kunt steunen en welke regels er gelden op het gebied van belastingen.

Eenmalige schenking

Een eenmalige schenking is heel eenvoudig. U maakt het bedrag dat u wilt schenken over op rekening IBAN-nummer: NL92INGB066.21.78.661 t.n.v. het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. BIC-nummer: INGBNL2A. Onder bepaalde voorwaarden is uw gift aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Is uw schenking minimaal 1% en maximaal 10% van het verzamelinkomen (met een minimum van € 60,--) dan is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar. Overigens mag u dit bedrag jaarlijks verspreiden over meerdere instellingen die u een warm hart toedraagt. Het exacte belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en kan oplopen tot 50%.

Periodieke schenking

Als u het museum voor een aantal jaren achtereen wilt steunen, kunt u de schenkingen in een notariële akte vast laten leggen. Het bedrag wordt dan voor een periode van ten minste vijf jaar vastgelegd. Het fiscale voordeel is groter dan bij een eenmalige schenking, omdat u niet gebonden bent aan een minimaal bedrag en het volledige bedrag aftrekbaar is. Over de notariskosten hoeft u zich geen zorgen te maken. Vanaf een periodieke bijdrage van € 250,-- per jaar nemen wij deze kosten graag voor onze rekening, wanneer u de akte door de notaris van het Openluchtmuseum laat opstellen.

Nalaten

Bent u voornemens het museum een bepaald bedrag na te laten, dan kunt u dat doen door het Nederlands Openluchtmuseum als erfgenaam te benoemen. U kunt zelf aangeven welk percentage van uw nalatenschap u aan het museum wilt geven. Dit wordt dan vastgelegd in uw testament. Wanneer u een tevoren vastgesteld bedrag wilt doneren, kunt u ons een legaat toewijzen. Het museum is vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht, waardoor u er zeker van bent dat uw gift daar terecht komt waar u wilt! Alle schenkingen en nalatenschappen worden door het museum beheerd en strikt voor museale activiteiten aangewend. Indien u wilt, kunt u aangeven waaraan u uw bijdrage besteed wilt zien. het museum heeft daartoe een viertal bijzondere projecten geselecteerd: - kinderen en educatie - collecties - verlevendiging gebouwen - tram

Fonds op Naam

Misschien heeft u een bijzondere band met een gebouw, object of activiteit van ons museum. U kunt dan door middel van een fonds op naam uw speciale keuze financieel ondersteunen. Een fonds op naam is een eenmalige of periodieke schenking met een gerichte opdracht die uiteraard binnen de doelstellingen van het museum valt. Bij deze vorm van doneren neemt het museum vanaf een bijdrage van € 25.000,-- alle administratieve zaken voor haar rekening.

Meer weten?

  • Bel de Belastingtelefoon Voor algemene informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de belastingtelefoon: 0800 - 0543 Bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.