Certificaten en prijzen

Certificaten en prijzen

Green Key Goud

Sinds 2011 voert het Nederlands Openluchtmuseum - als eerste museum in Nederland - de Gouden Green Key. Dit is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg op het bedrijf. De Green Key staat garant voor de inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt.

Green Key Goud Zoek je een milieuvriendelijke evenementenlocatie? Dan ben je bij het Openluchtmuseum op de juiste plaats. Hieronder geven wij antwoord op de veel gestelde vragen over het MVO beleid van het Openluchtmuseum

Wat is de Green Key?
De Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme-, recratie- en evenementenbranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg binnen het bedrijf. Binnen de organisatie met een Green Key wordt bewust omgegaan met het milieu en de natuur, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort en de kwaliteit.

Wat is MVO?
Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Green Key is een onderdeel van MVO. Waar de Green Key zich vooral op het milieu richt, is MVO in een breder maatschappelijk kader te plaatsen. Ook onderwerpen als kinderarbeid, ontwikkelingswerk en werknemers spelen hier een rol.

Wat is de top 10 MVO van het Openluchtmuseum?
Papierverbruik verminderen
De printer staat standaard ingesteld op dubbelzijdig printen en het papier heeft het europees milieukeurmerk.

Biologische producten
In januari 2013 werden de horecalocaties in het Nederlands Openluchtmuseum gecertificeerd voor het EKO-keurmerk Horeca(60%). Dit betekent dat minimaal 60% van de inkoop van gecontroleerd biologische herkomst is. Daarnaast gebruiken we veel producten met Max Havelaar keurmerk en Fair Trade Original.  Ook in de personeelskantine wordt met deze producten gewerkt.

Eerlijke producten
Het Openluchtmuseum verkoopt in de Museumwinkel veel artikelen die het Fair Trade keurmerk hebben.

Midden in de maatschappij staan
Het Openluchtmuseum heeft 44 werkplekken voor mensen die een (verstandelijke) beperking hebben, die werkervaring moeten opdoen of een taakstraf hebben. Ook wordt er intensief samengewerkt met scholen in de regio waarvoor wij verschillende stageplekken beschikbaar stellen. Daarnaast tonen we maatschappelijke betrokkenheid door het grote aantal vrijwilligers (meer dan 400) dat bij het museum werkt.

Waterverbruik terugdringen
Door middel van hoofd- en tussenmeters wordt het waterverbruik geregistreerd en waar mogelijk beperkt.

Schoonmaak
Het museum maakt gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Afval zo goed mogelijk recyclen en hergebruiken
Afval wordt in veel fracties gescheiden en zo geschikt gemaakt voor recycling dan wel hergebruik. Het groenafval en het GFT afval uit de horeca composteren we zelf.

Groen en ruimte
Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling door het aanleggen van takkenrillen en het plaatsen van nestkasten.

Bouw
We bouwen zonder hardhout en schilderen met milieuvriendelijke verf.

Energie
Door een intensieve registratie van alle verbruikers weten we maar veel energie wordt verbruikt. Waar mogelijk passen we LED verlichting toe of kijken we of energiezuinige verwarmingssystemen kunnen worden toegepast. Een aantal panden zijn inmiddels voorzien van een vloerverwarmingssysteem op basis van LT. We gebruiken groene stroom.

Laadstations voor auto's en fietsen
Elektrisch fietsen wordt door ons gestimuleerd: op het parkeerterrein zijn voor deze fietsen oplaadstations geïnstalleerd. Bezoekers kunnen daar hun fiets opladen terwijl ze het museum bezoeken. Tevens zijn er twee laadstations voor hybride auto's beschikbaar.

Dispensatie is verleend voor:
De norm 7.1 verlichting van Green Key voor de nog aanwezige halogeen verlichting: Zoals in ons duurzaamheidsprogramma is opgenomen verklaart het Nederlands Openluchtmuseum dat de nog aanwezige halogeen verlichting vervangen wordt. Stichting KMVK verleend hiervoor dispensatie tot 1 oktober 2017, het moment rond de volgende keuring.

De norm 4.1. om technische redenen van het rioolverval is het niet mogelijk om aan de verplichte waterdoorstroming te voldoen. Hygiëne staat natuurlijk boven alles. Voorkomen moet worden dat er verstoppingen plaatsvinden. Gezien het feit dat daar wáár het kan het Nederlands Openluchtmuseum wel maatregelen genomen heeft is Stichting KMVK bereid hier dispensatie voor te verlenen. Het item blijft wel op de aandachtspuntenlijst staan. Zodra er een technische oplossing mogelijk is, of investeringsruimte, wordt dit opgepakt. Deze dispensatie wordt verleend tot 1 oktober 2017 zodat rond de tijd van de nieuwe keuring dit knelpunt opnieuw bekeken wordt.

>> Lees meer over Green Key
>> Lees meer over MVO