Bestuur en Raad van toezicht

Bestuur

  • Dr. W. (Willem) Bijleveld - directeur / bestuurder

Raad van Toezicht

  • Prof. dr. P. (Paul) Schnabel, voormalig directeur Sociaal Cultureel Planbureau (voorzitter)
  • Ir. drs. J. (Jeroen) van der Veer, Voormalig CEO Shell, momenteel o.a. commissaris bij de ING groep en Philips.
  • Mr. drs. O. (Ole) Bijster, Bestuurder Nederlands Instituut voor Farmacogenetisch Onderzoek, Bestuurder Babel Holding B.V.
  • M. (Marijke) van Haaren, Wethouder gemeente Berkelland, o.a. voorzitter van Zero Emissie Busvervoer
  • I. (Ineke) Stam, commissaris, toezichthouder en executive coach. Voormalig voorzitter CvB Politieacademie en hoofdcommissaris van politie 
  • Drs. R. (Roland) J.X. Wanders, voormalig CFO en lid hoofddirectie ANWB BV
  • Drs. R. (Rian) Vreeburg, directeur Hulpverlening ANWB

Governance Code Cultuur

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

 

GCC

Bestuur