Vacatures

Vacatures

Werken bij het openluchtmuseum?

In het Nederlands Openluchtmuseum ontdek je hoe je ouders en voorouders leefden. In meer dan tachtig presentaties op het terrein krijg je een levendig beeld van de cultuur en cultuurgeschiedenis van het dagelijks leven in Nederland.

 • Je werkt in een plezierige en bijzondere omgeving: historisch maar ook bij de tijd. Onze missie is: Ervaring Delen.
 • Je werkt nooit alleen, maar in een team van betrokken mensen.

We beantwoorden alleen sollicitaties die gericht zijn op bestaande vacatures en voorzien van motivatiebrief en CV. Wij reageren alleen op open sollicitaties wanneer er van onze kant uit concrete interesse in is. Je kunt je sollicitatie richten aan de afdeling Medewerkerszaken & Organisatieontwikkeling. via ikwilsolliciteren@openluchtmuseum.nl.

Over ons
Betaald

8 Medewerkers Huishouding vanaf 1 januari 2017

8 Medewerkers huishouding  (m/v)

1 medewerker voor 36 uur per week (functie A)

5 medewerkers voor 20 uur per week (functie B)

2 weekendmedewerkers voor 6 uur per 2 weken (functie C)

Doel van de functie:
Het schoonhouden van aangewezen locaties/werkplekken, o.a. sanitaire voorzieningen, museale gebouwen, administratie- en dienstgebouwen, volgens de daarvoor geldende procedures. Zodanig dat deze voldoen aan de gestelde eisen m.b.t. toonbaarheid, netheid en hygiëne.

 Voornaamste werkzaamheden:

 • Uitvoeren van schoonmaak werkzaamheden volgens schema, opdracht, of beoordeling van de situatie ter plaatse;
 • Uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden op/aan museumobjecten, zoals aanvegen van vloeren, boenen en dweilen, schoonmaken en desinfecteren van sanitaire voorzieningen, zemen van deuren en ramen, stoffen en stofzuigen, reinigen en ontvlekken;
 • Toepassen van voorschriften en speciale (hulp)middelen bij uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden;
 • Gebruiken van reinigingsmiddelen en -vloeistoffen volgens voorschriften;
 • Zorgen voor het verzamelen en afvoeren van vuil;
 • Aanvullen van zeep en toiletpapier, verwisselen van huishoudtextiel.

 Lees meer

Betaald

Afdelingshoofd Huishouding m/v voor 20-24 uur per week

Het museum is ingericht naar een viertal sectoren: Collectie & Beheer, Presentatie & Educatie, Commercie en Facilitaire zaken. Het takenpakket van de afdeling Huishouding, onderdeel van de sector Facilitaire Zaken, wordt uitgebreid, omdat er gewerkt gaat worden met nieuwe schoonmaakprogramma’s en er een groot aantal gebouwen bij komt.

Het afdelingshoofd Huishouding heeft de algemene leiding voor de schoonmaak-werkzaamheden in zowel de dienstgebouwen, de museale gebouwen en in de Horecagelegenheden en is verantwoordelijk voor plusminus 14 medewerkers. Je eerste opdracht is het implementeren van de nieuwe schoonmaakprogramma’s.

 Werkzaamheden

 • Opstellen dienstrooster / verlofaanvragen
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Selecteren van nieuwe medewerkers
 • Verzuimbegeleiding
 • Handhaving van Arbo,- hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
 • Toezicht en bijsturing op het schoonmaakprogramma
 • Controle op kwaliteit
 • Budgetbeheer
 • Aanleveren managementinfo: Q-rapportages en urenverantwoording


Lees meer

Betaald

Sectormanager Commercie m/v 36 uur

Het museum is georganiseerd in een viertal sectoren: Collectie & Beheer, Presentatie & Educatie, Facilitaire Zaken en Commercie. De bezoeker heeft in ons museum het gevoel van een dagje uit te zijn waarin hij/zij bewust en onbewust wordt gevoed in het geschiedkundig bewustzijn. De sector Commercie heeft een belangrijke opdracht om bij dit gevoel aan te sluiten en de gastbeleving centraal te stellen in hun commerciële exploitatie. De sector omvat een viertal afdelingen; Sales, Horeca, Retail en Entree en heeft als doel de winstgevendheid van het museum te verhogen.

Focus

De sectormanager krijgt als eerste focus de opdracht mee om winst optimalisatie te realiseren in de commerciële exploitatie. De Sectormanager gaat een actieve verbinding aan met de overige sectoren die verantwoordelijk zijn voor de collectie en publieksoverdracht en als zodanig de historische kant van het productaanbod beter te benutten en uit te dragen. Het fundament van de functionele inrichting van de sector staat,  binnen de afdelingen vinden verschuivingen plaats. Je haakt aan bij dit proces en bouwt voort. Op de agenda staat het niveau verhogen van de horeca, het vormgeven van Retail in relatie tot de gastbeleving en het doorontwikkelen van de groepen- en evenementenmarkt.

Voornaamste werkzaamheden

 • Bijdragen aan beleidsontwikkeling van het Openluchtmuseum
 • Ontwikkelen van beleid voor de eigen verantwoordelijkheidsgebieden
 • Formuleren van strategieën en randvoorwaarden, programma’s en projecten t.b.v. productontwikkeling en winst optimalisatie
 • Organiseren, sturen en bewaken van de realisatie in kwantitatieve en kwalitatieve zin, verantwoordelijk voor budget en resultaat
 • Coördineren van een doelmatig ingerichte afdeling naar processen, systemen en procedures;
 • Aansturen en evalueren van de prestaties en daartoe begeleiden, stimuleren, motiveren en coachen van afdelingshoofden (3-4);
 • Verantwoordelijk voor ca. 135 medewerkers
 • Opstellen van jaarplannen en begrotingen, uitwerken van business cases
 • Initiëren en aangaan van in- en externe samenwerking
 • Zorgen voor optimale afstemming op activiteiten van andere sectoren/disciplines;
 • Leiden van projecten


Lees meerAcquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.