17/04/15

Meer Arnhemse scholieren gaan deelnemen aan onze educatieve projecten

Alle leerlingen van de Arnhemse basisscholen kunnen voortaan rekenen op educatie in allerlei vormen van kunst en cultuur. Dit is het directe gevolg van een samenwerkingsverband tussen het Arnhemse basisonderwijs, de gemeente Arnhem en een de grote culturele instellingen, waaronder het Nederlands Openluchtmuseum. Dit samenwerkingsverband is op woensdag 1 april j.l. vastgelegd in een convenant.

Arnhem heeft op cultureel gebied heel veel te bieden. De gemeente Arnhem vindt het van belang dat kinderen op jonge leeftijd met cultuur in aanraking komen. In deze tijd, waarin budgeten onder druk staan, gebeurt dat niet vanzelf. Juist daarom is dit een schitterend gebaar.

Het Convenant bestaat uit een aantal afspraken voor de komende 8 jaar. Het Kunstbedrijf draagt zorg voor de bemiddeling tussen de scholen en de culturele instellingen. Het is de bedoeling om de kunst- en cultuureducatie toegankelijker en sterker te maken voor leerlingen van alle basisscholen van Arnhem. In principe gaat elke leerling uit Arnhem elk leerjaar tenminste eenmaal deelnemen aan een activiteit van een van de instellingen. Daarvoor vindt een onderlinge afstemming plaats, welke leerlingen gaan, waar en wanneer deelnemen aan schoolprogramma’s.

Keuterboeren in het museum
Voor het Openluchtmuseum betekent dit dat leerlingen van 30 scholen jaarlijks gaan deelnemen aan een schoolproject als museumles. In het eerste jaar (schooljaar 2015-2016) gaan leerlingen van groepen 1 & 2 en 7 & 8 naar het museum. Zij zullen met name aan het schoolproject ‘’Keuterboeren’’ gaan deelnemen in de maanden april en september/oktober.

Meer informatie
Vraag meer informatie aan over een schoolreis of museumles of neem contact op met de afdeling Sales en Reserveringen op 026 3576123.