16/03/15

HISTORIE21 – Gedeeld Verleden Gedeelde Toekomst in het Nederlands Openluchtmuseum

Op 21 maart is het Nederlands Openluchtmuseum het podium voor HISTORIE21, het storytellingprogramma van Stichting Moluks Historisch Museum. 21 maart is voor de Molukse gemeenschap in Nederland een bijzondere datum. Op 21 maart 1951 kwam het eerste schip, de Kota Inten, met Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen aan in de Rotterdamse haven. Nadien volgden nog meer schepen met Molukkers in Rotterdam en Amsterdam. Molukkers voor wie in het onafhankelijke Indonesië geen plaats meer was want ze dienden immers het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. De Molukkers werden ondergebracht in onder andere barakkenkampen, voor een wat toen nog heette ‘tijdelijk verblijf’. Het Nederlands Openluchtmuseum mag een van de barakken uit Lage Mierde al sinds 2003 tot zijn erfgoedcollectie rekenen.

HISTORIE21 blikt terug op het naoorlogse verleden van Nederland, dit jaar ook al 70 jaar oud. Wat betekende het voor de nieuwkomers maar ook voor inwoners van Nederland om hier een nieuw leven op te bouwen? Waar kwam men terecht op school, of op de sportvereniging. Waar gingen Molukkers aan het werk, toen bleek dat het verblijf in Nederland permanent zou zijn. Wat betekenen deze verhalen voor de huidige Nederlandse samenleving? Kortom: wat betekent het gedeelde verleden van Nederland en zijn inwoners voor onze toekomst?

Achttien gezinnen woonden van 1954 tot 1962 in Woonoord Lage Mierde bij Tilburg in de voormalige barakken van de werkverschaffing. Onder ander over die periode worden gesprekken gevoerd met de Molukse bewoners van het eerste uur. En met hun Nederlandse klasgenoten en dorpsgenoten. Ook wordt er teruggekeken in de geschiedenis van het naoorlogse Nederland. Hoe was men op elkaar voorbereid, hoe was de opvang geregeld? Ook wordt er een bezoek gebracht aan de Molukse barak en kunt u daar uw vragen stellen aan de bewoners. Misschien heeft u zelf ook een verhaal over die eerste kennismakingen dat u graag wilt delen?

Stichting Moluks Historisch Museum en het Nederlands Openluchtmuseum nodigen u graag uit dit programma bij te wonen en de verhalen over toen te horen in bijvoorbeeld de Molukse barak maar ook in de Kasteelboerderij van het Nederlands Openluchtmuseum. Het programma start om 13.00 uur. Dan wordt u in de Kasteelboerderij door het bestuur van Stichting Moluks Historisch Museum verwelkomd met een kopje koffie of thee en maken zij aan u hun plannen bekend m.b.t. de duurzame inzet van het Molukse Erfgoed in Nederland. Vervolgens start HISTORIE21 en wordt u begeleid naar de Molukse Barak. In de Kasteelboerderij zal het programma worden afgesloten.

Achtergrond HISTORIE21
HISTORIE21 is een storytelling-programma waarin persoonlijke verhalen van burgers over hun eigen leven en dat van de eigen woonplaats centraal staan. Het programma is een initiatief van Stichting Moluks Historisch Museum, dat met dit programma het Molukse verhaal of het Molukse erfgoed wil aanwenden om de binding van burgers, dus niet alleen van Molukkers, aan hun woonplaats en aan elkaar, te versterken. Samen wordt teruggekeken op het verleden en verhalen worden met elkaar uitgewisseld, geïllustreerd door persoonlijk historisch materiaal, zoals oude foto’s. Vastgesteld wordt wat er nodig was en is om de samenleving op te bouwen, wat burgers van elkaar nodig hebben om met elkaar die samenleving op te bouwen toen, nu en in de toekomst. Daarmee wordt de binding met elkaar en met de plek waar men woont, versterkt.

HISTORIE21 is een interactief programma waarin burgers samen de locaties in hun gemeente bezoeken die illustratief waren voor de jaren van de wederopbouw en waar ze elkaars collega’s en klasgenoten waren of lid waren van een plaatselijke sportvereniging. Het programma is al in drie gemeenten met een Molukse gemeenschap, uitgevoerd. In een voormalige fabriek in Appingedam, in Wierden onder meer in een voetbalkantine en in Lunteren in het hart van de Molukse wijk. Het Molukse erfgoed was letterlijk en figuurlijk een aanleiding voor álle burgers om samen naar het verleden en het heden te kijken.

Wellicht vindt u het programmaconcept ook interessant om in uw gemeente uit te rollen, om zo de ‘lokale canon’ invulling te geven? U heeft op 21 maart ook alle gelegenheid om vragen te stellen aan de producenten en bedenkers van HISTORIE21.

PROGRAMMA
13.00 uur Ontvangst in de Kasteelboerderij

13.30 uur Welkomstwoord en uitleg middag door Rocky Tuhuteru 
Glenn Haulussy, voorzitter bestuur Stichting Moluks Historisch Museum over het Molukse Erfgoed in 2015

14.00 uur Van Haven naar Kamp, korte historische inleiding over de komst van Molukkers in Nederland

14.15 uur HISTORIE21 – talkshow over nieuwkomers in het naoorlogse Nederland: met bewoners van het eerste uur van de barakken in Lage Mierde

15.00 uur Pauze en Rondleiding Molukse Barak

16.00 uur HISTORIE21 – Gedeeld Verleden Gedeelde Toekomst

16.30 uur Afsluiting en gelegenheid tot vragen stellen

Datum: 21 maart 2015
Tijd: 13.00-17.00 uur
Entree: gratis
Locatie: Nederlands Openluchtmuseum, Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem
Reserveren: stuur een mail naar Nanneke Wigard


Meer informatie: Nanneke Wigard (06-15391675) of Alies Boenders (06-10911787)

Stichting Moluks Historisch Museum (voorheen: Museum Maluku)
Oud Wulfseweg 1
3992 LT Houten
www.museum-maluku.nl
info@museum-maluku.nl