Fonds voor Cultuurparticipatie steunt Maand van de Geschiedenis

Fonds voor Cultuurparticipatie steunt Maand van de Geschiedenis

Voor het project ‘Maand van de Geschiedenis – Onderzoek naar professionalisering van drie pilots als inspiratie voor andere deelnemers’ worden drie samenwerkingsverbanden onder de loep genomen, te weten: 024Geschiedenis, Dag van de Rotterdamse Geschiedenis en Stuk van het Jaar. Deze drie trajecten worden onderzocht, gepubliceerd en beschikbaar gesteld aan andere deelnemers van de Maand van de Geschiedenis. Hiermee biedt de Maand van de Geschiedenis zijn deelnemers een format voor succesvolle samenwerking, professionalisering van de organisatie en een doelgroepenstrategie.

Fonds voor Cultuurparticipatie
Veel landelijke erfgoedmanifestaties maken bij het organiseren van hun jaarlijkse of tweejaarlijkse manifestatie gebruik van vrijwilligers. De continuïteit van deze manifestaties kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld omdat de inzet van vrijwilligers aan verandering onderhevig is en het geefgedrag van donateurs of sponsoren verandert. Met de subsidieregeling Professionalisering Erfgoedmanifestaties ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie zes landelijke erfgoedmanifestaties, die veel met vrijwilligers werken, bij het professionaliseren van hun organisatie.

Maand van de Geschiedenis
De Maand van de Geschiedenis is het grootse historische evenement in Nederland. In de maand oktober wordt geschiedenis een maand lang in de schijnwerpers gezet. In oktober 2015 vindt de 12e editie plaats. Het Nederlands Openluchtmuseum organiseert de Maand van de Geschiedenis in samenwerking met ruim dertig culturele, toeristische en mediapartners, rond een jaarlijks wisselend thema, dit jaar Tussen Droom & Daad. Het vfonds is partner en hoofdinvesteerder van de landelijke campagne en van de Nacht van de Geschiedenis. Op zaterdag 31 organiseert Het Rijksmuseum de Nacht van de Geschiedenis. De activiteiten tijdens de Maand van de Geschiedenis worden georganiseerd door bibliotheken, musea, boekhandels, archieven, historische verenigingen, gemeenten en vele andere organisaties verspreid over heel Nederland. Naast activiteiten worden er specials op tv uitgezonden, bijlagen van kranten staan in het teken van geschiedenis en historische websites richten themadossiers in. Op meer dan 1.000 plaatsen, inclusief boekhandels en openbare bibliotheken, is het Maand van de Geschiedenis-magazine gratis te verkrijgen met achtergrondinformatie over het thema en een selectie van activiteiten. Voor het volledige programma en meer informatie: www.maandvandegeschiedenis.nl.

 

Delen