Tuinen

Het Openluchtmuseum heeft verschillende tuinen. We proberen de tuinen in te richten passend bij het tijdsbeeld van het gebouw. Dat hangt sterk af van de achtergrondinformatie en is onder andere toegepast bij de kerk uit ‘s- Heerenhoek en het blauw los hoes. Op andere plekken is de tuin representatief voor het gebied, zoals de slingertuin en de tuin bij de boerderij uit Staphorst.

Themajaar 2016: het jaar van de peulvruchten

Jaar van de peulvrucht logoIn het Nederlands Openluchtmuseum groeien elk jaar op de akkers, in de moestuinen en op het perceel met oude cultuurgewassen peulvruchten. Dit is een verzamelnaam voor o.a. bonen, erwten en linzen. Tijdens het groeiseizoen en de winteropenstelling wordt er met de verschillende soorten gekookt en kan er geproefd worden. 2016 is door de VN uitgeroepen tot het internationale jaar van de peulvruchten. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht aan de peulvruchten besteed. Peulvruchten in het Openluchtmuseum.

Eeuwig moes

Eeuwig MoesHet Nederlands Openluchtmuseum is lid van het netwerk Eeuwig Moes. Het netwerk Eeuwig Moes bestaat uit initiatieven die zich inzetten voor het behoud en gebruik van oude, vaak vergeten, akkerbouw- en groentegewassen en -rassen. Het initiatief wordt gedragen door beheerders van historische- en landgoedtuinen, maar ook heem- en stadstuinen, groentekwekers, musea en andere belangstellenden. Het netwerk bestaat uit zo’n 70 leden afkomstig uit heel Nederland. 

Botanische tuin

Logo NVBTHet Openluchtmuseum is aangesloten bij de NVBT, Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. In botanische tuinen worden duizenden planten van onschatbare waarde beheerd. Dit prachtige, levende erfgoed wordt in het project Planten voor de Toekomst voor jong en oud toegankelijk gemaakt. In de 24 Nederlandse botanische tuinen, die aangesloten zijn bij de NVBT, staan 47.000 soorten planten, uit de hele wereld. In alle botanische tuinen van de wereld samen is bijna een derde van alle bedreigde planten te vinden.

Dierenrassen

Dieren horen van oudsher bij het landbouwbedrijf. Dankzij de dieren waren er voor mensen zaken als voedsel, drank, kleding, schoeisel, medicijnen en gebruiksvoorwerpen. De mest van de dieren was goed bruikbaar om de grond vruchtbaarder te maken. Paarden en ossen werden gebruikt als trekkracht.

Zeldzame huisdierrassen
Al onze landbouwhuisdierrassen hebben wilde voorouders. Ongeveer 8000 jaar geleden werden veel van deze dieren getemd. Daarna zijn ze steeds verder geselecteerd en gefokt in een gewenste richting. Vooral de laatste tweehonderd jaar nam het fokken, selecteren en kruisen zulke vormen aan dat veel rassen verdwenen of bijna verdwenen zijn: het werden zeldzame huisdierrassen. Het Museum toont in samenwerking met de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, juist deze zeldzame dieren om te laten zien hoeveel variatie er was en hoe groot de genenrijkdom (nog) is dankzij deze dieren.