Bouwen aan de Canon van Nederland


Het Openluchtmuseum gaat over de geschiedenis van gewone mensen in Nederland. In de komende jaren verbinden we die verhalen met de grote geschiedenis van Nederland.

Stap met het familiespel ‘Kinderarbeid, niet in mijn tijd’ in de schoenen van de jonge arbeiders van toen. Ook ontdek je dat kinderarbeid voor veel kinderen in de wereld nog dagelijkse realiteit is.

De ‘watersnoodwoning’ gaat over De Ramp van 1953en de eeuwige strijd van Nederland tegen het water. Maar ook over het verlies, het trauma en het nieuwe huis dat als een geschenk uit de hemel kwam.

Stap voor stap worden er steeds meer verbindingen gelegd, totdat de presentatie van de Canon van Nederland in de zomer van 2017 gereed is.

Nieuw in 2015

In 2015 zijn maar liefst vier nieuwe canonpresentaties te zien in het museumpark. In bestaande historische gebouwen wordt de geschiedenis op een nieuwe manier belicht. 

De Grote Oorlog 
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kende heel wat brandhaarden, niet in de minste plaats België. Ons land was neutraal, maar konden we ons ook echt afzijdig houden? 
Een ingenieuze projectie in de boerderij uit Budel laat twee Nederlandse soldaten verschijnen. Ze vertellen wat ze meemaken in het Noord-Brabantse grensdorpje. Over de duizenden Belgische vluchtelingen die Budel binnenstromen. Hoe de Duitse bezetters de grens afsluiten met een angstaanjagende grensversperring onder hoogspanning, de dodendraad. Ze joegen op smokkelaars die goederen, spionageberichten en zelfs mensen illegaal de grens over brachten. Alles in dienst van de neutraliteit. Tijdens het gesprek lichten voorwerpen op die het verhaal verbeelden: een kar vol huisraad, de bijvangst van de dodendraad (konijnen), en een in het oog springende koersfiets. Alleen sport maakte het eindeloze wachten draaglijk. 

Slavernij 
Koopmansgeest en slavenleed – dat zijn de kernwoorden uit de nieuwe presentatie die in het kantoor van de Zaanse koopmanswoning te zien zal zijn. De welgestelde koopman die hier woonde in de eerste helft van de negentiende eeuw, was eigenaar van vier plantages in Suriname. Zijn werkkamer is het toneel van tegenstellingen tussen de rijkdom van de Zaanse Koopman en de ellendige leefomstandigheden van de slaven op ‘zijn’ plantages. Zo zie je hoe Nederlands verleden verweven is met slavernij – een zwarte bladzijde in onze geschiedenis.

Statenbijbel 
Wat heeft de Statenbijbel anno 1637 te maken met ‘de tocht der tochten’? Gelovig of niet, in de Zeeuwse Kerk ontdek je hoe de Statenbijbel z’n stempel op ons leven heeft gedrukt. 
Je ziet er hoe de Statenbijbel van 1637 is ontstaan en hoe deze tot op de dag van vandaag onze taal sterk beïnvloedt. Niet alleen was de Statenbijbel – op initiatief van de Staten Generaal –een betrouwbare begrijpelijke vertaling die door alle gelovigen gelezen kon worden, het bracht ook de standaardisering van de Nederlandse taal in een stroomversnelling. 

De Verenigde Oost Indische Compagnie
In de Hindelooper kamer speur je naar koloniale waar, aangevoerd door de schepen van de VOC. Een vrouw heeft net – in de 18e eeuw - een aantal goederen ontvangen die in de havens van Amsterdam zijn aangevoerd. Zittend bij het haardvuur toont zij de mooie aanwinsten aan haar nieuwsgierige kind. Zo ontdek je hoe de goederen van de VOC hun intrede deden in de huisraad van gewone Nederlanders.