Bouwen aan de Canon van Nederland

Het Openluchtmuseum verbindt de geschiedenis van gewone mensen in Nederland met de grote geschiedenis van Nederland. Over de VOC en Michiel de Ruyter, maar ook over Eerste Wereldoorlog en Slavernij. Geschiedenis in vijftig ‘vensters’ van de Canon van Nederland. Stap voor stap worden er steeds meer verbindingen gelegd, totdat het in 2017 gereed is.

In het seizoen 2014 presenteert het Openluchtmuseum drie nieuwe aanwinsten: Een Noorse watersnoodwoning, een jaknikker en familieproject ‘Kinderarbeid, niet in mijn tijd’.
Thema's die in seizoenen 2010 tot en met 2013 werden uitgelicht vindt u onder de themabuttons rechts.

Noorse Watersnoodwoning

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrekt zich een nationale ramp. De zeedijken breken door een noodlottig samenspel van storm en springvloed. Grote delen van Zuidwest Nederland stromen onder water.

De Ramp leidde in Zuidwest Nederland tot de dood van meer dan 1800 mensen en enorme schade. Ongeveer 5000 huizen raakten onherstelbaar beschadigd en veel gezinnen werden dakloos.

Nederland kreeg via het Nederlandse Rode Kruis meer dan 900 bouwpakketten van (prefab-) huizen uit het buitenland. Noorwegen schonk er alleen al 326.

Ook het gezin Luijbregts uit Raamsdonksveer betrok in juni 1954 zo’n Noorse woning, gebouwd op de plek van hun oude huis aan het Sandoel. In het huis wordt het verhaal verteld van de eerste bewoonster , toen 5 jaar. Over het verlies het trauma en het nieuwe leven in een huis dat als een geschenk uit de hemel kwam.

De Watersnoodwoning is op 15 april 2014 officieel geopend door de ambassadeur van Noorwegen, mevrouw Anniken Ramberg Krutnes. De hulpactie voor Nederland brengt ook in Noorwegen nog steeds veel herinneringen boven.

Jaknikker

Op 13 mei 2014 is de laatste werkende jaknikker van Nederland in het Openluchtmuseum weer in beweging gezet.

In het Arnhemse museumpark pompt hij geen olie meer op, maar vormt een indrukwekkend symbool voor winning van energie uit Nederlandse bodem.

De jaknikker is afkomstig van NAM oliewinplaats Berkel-4 (Rotterdam), waar hij van 1983 tot augustus 2013 olie oppompte. In totaal werden er zo’n 26 miljoen vaten olie gewonnen uit het ‘Rijswijkveld’.

Met en bij deze karakteristieke machine wordt het verhaal gepresenteerd over de winning van fossiele brandstoffen uit Nederlandse bodem (kolen, olie en gas) en over ‘warm wonen’ dat na de Tweede Wereldoorlog voor alle Nederlanders bereikbaar werd.

Ook is er aandacht voor de (milieu)effecten van de winning en verbranding van fossiele brandstoffen, zoals CO2-uitstoot, bodemdaling, aardbevingen etc.

Kinderarbeid, niet in mijn tijd!

Het derde canonvenster dat zichtbaar wordt in het Openluchtmuseum is "Verzet tegen de kinderarbeid".

Een interactief familiespel op de zolder van zuivelfabriek Freia slaat een brug tussen kinderarbeid ‘Toen en Hier’, naar ‘Daar en Nu’. Kinderen kruipen in levensgrote ketels en spelen een spel met hun ouders die buiten staan.

Het spel maakt de spelers bewust dat kinderarbeid weliswaar in Nederland niet meer voorkomt, maar in andere landen wel. "Kinderarbeid, niet in mijn tijd" is van start gegaan op 12 juni, de Internationale dag tegen de kinderarbeid.