• Wegkapel, Margraten (L.) 1
  • Wegkapel, Margraten (L.) 2

Wegkapel, Margraten (L.)

In Zuid-Limburg zijn nog steeds veel van dergelijke kapelletjes te vinden. Deze kapel lag aan de rand van de bebouwde kom en werd verzorgd door de boerin die er tegenover woonde. Ook vindt nog steeds de jaarlijkse processie op Sacramentsdag plaats. Een stoet gelovigen trekt dan zingend en biddend naar de kapel. De tocht wordt gehouden uit eerbied voor de hostie, die de pastoor met zich meedraagt tijdens de tocht.

Technische gegevens
Vierkant gebouwde kapel met een piramidevormig dak van mergel en binnen een tongewelf. In de achterwand is een uitholling waarin een ijzeren kruisbeeld is geplaatst.

Detail informatie

Plaats:Margraten, Gemeente Margraten (L) Bouwperiode:eind 18e eeuw Verplaatsing:1950 Museumlocatie:Plattegrond (81)