• Noorse Watersnoodwoning, Raamsdonksveer (NB) 1
  • Noorse Watersnoodwoning, Raamsdonksveer (NB) 2
  • Noorse Watersnoodwoning, Raamsdonksveer (NB) 3
  • Noorse Watersnoodwoning, Raamsdonksveer (NB) 4
  • Noorse Watersnoodwoning, Raamsdonksveer (NB) 5
  • Noorse Watersnoodwoning, Raamsdonksveer (NB) 6

Waardoor ontstaat de watersnoodramp?

Op zaterdag 31 januari 1953 woedt er op de Noordzee een noordwesterstorm, die ’s nachts aanwakkert tot windkracht 11. De storm veroorzaakt een springvloed. Daardoor stuwt het zeewater in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse zeegaten zover op dat veel dijken doorbreken. Grote gebieden in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland overstromen.

In 1940 concludeert de Stormvloedcommissie al dat de dijken in Zuidwest Nederland moeten worden versterkt. Door de Tweede Wereldoorlog en daarna de wederopbouw van ons land, krijgt dijkverhoging geen prioriteit. In 1953 bieden de dijken dus niet genoeg bescherming.

Wat zijn de directe gevolgen voor het hele gebied?
In één nacht overstroomt 200.000 hectare land, dat verandert in een rampgebied. Telefoonverbindingen zijn verwoest. Contact met de ernstig getroffen plaatsen is heel moeilijk. De volle omvang van de Ramp wordt pas na een aantal dagen duidelijk. Nationale en internationale hulpverlening komt direct op gang.

Meer dan 1.800 mensen overlijden als gevolg van de Ramp. Ongeveer 72.000 mensen raken dakloos en tienduizenden dieren komen om. Bijna 50.000 huizen zijn door de Ramp beschadigd, waarvan bijna 5000 onherstelbaar. De totale schade wordt geschat op 1,5 miljard gulden. Omgerekend naar een bedrag in onze tijd is dat iets meer dan 5 miljard Euro. 

Hoe was de situatie in West-Brabant?
Behalve de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden wordt ook het westen van Noord-Brabant zwaar getroffen. 247 mensen komen om. De meeste slachtoffers vallen in het zuidwesten in de omgeving van Fijnaart, Heiningen, Halsteren, Nieuw Vossemeer en Klundert.

Ook in de Biesbosch en bij de monding van de Bergsche Maas en de Donge wordt het water op zaterdagavond 31 januari bij vloed opgestuwd en zakt het niet meer als het eb zou moeten worden. Daardoor lopen ook in het noordwesten van Noord-Brabant grote gebieden onder.

Wat gebeurde er in Raamsdonksveer?
In Raamsdonksveer, aan de monding van de Donge in Noordwest Brabant, weet men wat hoogwater is. Veel mensen hebben altijd vloedplanken en zandzakken klaar liggen om hun huis te kunnen beschermen tegen hoog water.

Als tijdens de storm op 31 januari 1953 ’s avonds na de vloed het water niet meer zakt, begrijpt de bevolking dat er gevaar dreigt. Bewoners van laaggelegen woningen waarschuwen elkaar of horen de gemeentelijke alarmsirene en gaan naar een veiliger plaats. Mensen brengen huisraad en voorraden naar zolder. Als in de loop van de avond het water ook hoger gelegen huizen in loopt, klimmen de bewoners via de ladder naar zolder. Op een enkele plaats stijgt het water tot 2.60 m. boven het maaiveld.

25 huizen in de gemeente Raamsdonk raken onherstelbaar beschadigd. 950 andere huizen lopen waterschade op. De gemeente huisvest ongeveer 600 evacués. Andere mensen vinden onderdak bij familie in hoger gelegen gebied. 

"Dat nooit weer" 
“Dat nooit weer!” is de algemene reactie na de Ramp. De voorbereiding van de Deltawet (1958) en het Deltaplan beginnen drie weken na de Ramp. Het eerste grote project, de Stormvloedkering in de Hollandse IJssel is klaar in 1958. Het laatste, de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, is gereed in 1997.

In 2008 concludeert de Deltacommissie dat we bezig moeten blijven met de strijd tegen het water. We voldoen niet aan onze eigen veiligheidsnormen. Bovendien vormen hogere waterstanden door zeespiegelstijging en klimaatverandering een bedreiging. Sinds 2011 hebben we een nieuwe Deltawet.

De deltadijken en bruggen zorgen ervoor dat het rampgebied van 1953 veel minder geïsoleerd is dan vóór de Ramp. Ze geven een economische stimulans aan het gebied. De inwoners kunnen de industriegebieden bij Rotterdam en in West-Brabant makkelijk bereiken en vinden daar werk. Toeristen kunnen het kustgebied veel gemakkelijk bereiken en stromen toe.

 

Detail informatie

Plaats:Raamsdonksveer Verplaatsing:2013 Interieur:1954 Museumlocatie:Plattegrond (72)