• Nederlands Hervormde kerk, ’s‑Heerenhoek (Zld.)   1
  • Nederlands Hervormde kerk, ’s‑Heerenhoek (Zld.)   2
  • Nederlands Hervormde kerk, ’s‑Heerenhoek (Zld.)   3
  • Nederlands Hervormde kerk, ’s‑Heerenhoek (Zld.)   4
  • Nederlands Hervormde kerk, ’s‑Heerenhoek (Zld.)   5

Canonpresentatie - Statenbijbel

Wat heeft de Statenbijbel anno 1637 te maken met ‘de tocht der tochten’? Gelovig of niet, in de Zeeuwse Kerk ontdek je hoe de Statenbijbel z’n stempel op ons leven heeft gedrukt.

Je ziet er hoe de Statenbijbel van 1637 is ontstaan en hoe deze tot op de dag van vandaag onze taal sterk beïnvloedt. Niet alleen was de Statenbijbel – op initiatief van de Staten Generaal –een betrouwbare begrijpelijke vertaling die door alle gelovigen gelezen kon worden, het bracht ook de standaardisering van de Nederlandse taal in een stroomversnelling.

Detail informatie

Plaats:'s-Heerenhoek, Gemeente Borsele (Z) Bouwperiode:1672 Verplaatsing:1988 Interieur:eind 19e, begin 20e eeuw Museumlocatie:Plattegrond (71)