• Kleine windwatermolen, Gorredijk (Fr.) 1
  • Kleine windwatermolen, Gorredijk (Fr.) 2
  • Kleine windwatermolen, Gorredijk (Fr.) 3

Kleine windwatermolen, Gorredijk (Fr.)

Molens als deze dienden voor het bemalen van weilanden, vooral in Friesland. Ze zorgden ervoor dat het grondwater niet te hoog kwam te staan. Meestal waren ze eigendom van de boer zelf. De vijzel schroeft het water omhoog. Dat stroomt vervolgens buiten een dijkje een watergang in. 

Molentype
Houten windmolen met een open vijzel die het water omhoog schroeft.

Detail informatie

Plaats:Gorredijk, Gemeente Opsterland (Fr) Bouwperiode:1800 Verplaatsing:1922 Museumlocatie:Plattegrond (56)