• Daglonershut, Tange (Gr.) 1
  • Daglonershut, Tange (Gr.) 2
  • Daglonershut, Tange (Gr.) 3
  • Daglonershut, Tange (Gr.) 4
  • Daglonershut, Tange (Gr.) 5

Daglonershut, Onstwedde (Gr.)

In een plaggenhut woonden de allerarmsten zonder vast werk: de slecht betaalde veenarbeiders en de dagloners van de landbouwbedrijven in de veenkoloniën. De plaggenhutten werden nog tot in de dertiger jaren gebouwd. Het leven was hard, de hygiëne slecht, de drank een veelgebruikt middel tegen honger, kou en alle ellende.  

Technische gegevens
Plaggenhut van 3,5 meter bij zeven en 30 cm uitgediept. Daaromheen zijn wanden van vierkante heideplaggen gestapeld. Het dak bestaat uit dennenstammen bedekt met heideplaggen.

Detail informatie

Plaats:Tange, Gemeente Stadskanaal (Gr) Bouwperiode:1918 Interieur:19e eeuw Museumlocatie:Plattegrond (58)