Café Wieckhorst met een Mortier dansorgel

Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot ver in de twintigste waren dansorgels onlosmakelijk verbonden met kermissen, danszalen en cafés. Vooral in België en Zuid-Nederland kwamen zij veelvuldig voor. Boven de grote rivieren waren vooral de kleinere straatorgels populair. Voor de opkomst van de televisie en de radio boden dansorgels ontspanning en vertier aan brede lagen van de bevolking. De danszalen vervulden een belangrijke sociale functie. Zo konden bezoekers tegen betaling van dansgeld dansen op de laatste hits en populaire melodieën. 

Dit dansorgel dateert uit 1912-1913. Het werd door Mortier gebouwd voor de danszaal Wieckhorst in Terneuzen. Het is het vroegste bekende Mortierorgel. Wieckhorst was een Duitse immigrant die een klein café uitbaatte met orgel en dansvloer. Het orgel heeft tot 1953 in de danszaal gestaan. Na de watersnoodramp in Zeeland in 1953 werd het orgel verkocht. In 1979 kocht het Nederlands Openluchtmuseum het orgel.  

Detail informatie

Naam:Foto's caféinterieur Wieckhorst en Mortier dansorgel Inventarisnummer:AA 178633 - AA 178634 Vervaardiger:M.P. Wijdemans Datering:2007 Plaats:Arnhem Materiaal:Digitale foto's
Café Wieckhorst met een Mortier dansorgel 1

Mortier dansorgel


Café Wieckhorst met een Mortier dansorgel 2

Sfeerimpressie café met dansorgel