Winkelinterieurs

Niet eens zo lang geleden bestonden er in Nederland vele kleine gespecialiseerde winkels, zoals de melkwinkel en de kruidenier. 'Wat mag het zijn?' vroeg de winkelier. De bestellingen van de klant werden één voor één afgewogen en verpakt. Velen herinneren zich dit soort winkels uit hun jeugd. De gecombineerde verkoop van goederen (van levensmiddelen en huishoudelijke producten), van losse verkoopwaar in open blikken en schappen, de papieren puntzakjes... 

De inrichting en het meubilair zijn meestal speciaal gemaakt voor die ene winkellocatie, waardoor ze nog exclusief en op maat vervaardigd zijn. 

De winkelier had vaak ook een sociale functie, door het dagelijkse praatje met zijn klanten. Veel van deze familiebedrijfjes bestonden één, twee of drie generaties. Als er geen geschikte opvolger was, sloot de zaak. Sommige winkeliers hebben geprobeerd door specialisering het hoofd boven water te houden, maar dat bleek steeds moeilijker. Sinds de jaren zeventig van de twintigste eeuw is de concurrentie van de grootwinkelbedrijven te groot geworden voor veel van deze kleine bedrijven. 
Winkelinterieurs