Vrij als vroeger

Halverwege de vorige eeuw kregen Nederlanders steeds meer vrije tijd. In 1961 werd de zaterdag een verplichte vrije dag en in 1966 kreeg iedere Nederlander recht op vakantie met behoud van loon. De wederopbouw na de oorlog wierp zijn vruchten af: de lonen stegen snel en het bezit van een auto werd voor steeds meer mensen haalbaar. ‘Toeren’ werd een populair weekendvermaak en het fenomeen bermtoerisme haalde alle kranten. Een heel verschil met de jaren daarvoor, toen ‘luieren’ eigenlijk niet mocht en ook de schaarse vrije tijd nuttig moest worden besteed met activiteiten die werden goedgekeurd door staat, kerk of andere maatschappelijke organisaties. Op deze pagina van de website vindt u een selectie van objecten die te maken hebben met het thema vrije tijd door de jaren heen. 
Vrij als vroeger