Schoorsteenvegers (negentiende en twintigste eeuw)

Tot in het begin van de twintigste eeuw kwam het merendeel van de buitenlandse immigranten uit Europa. Uit Polen kwamen bijvoorbeeld mijnwerkers en uit Italië kwamen vooral specialisten als terrazzowerkers, schoorsteenvegers, stukadoors en ijsbereiders.

In De Nederlanden, Karakterschetsen, kleerdragten, houding en voorkomen uit 1841 (heruitgave in 1980) wordt de schoorsteenveger als volgt beschreven:
'Arme schoorsteenveger! Onder Savoye's heerlijken hemel stond zijn wieg. Italië's zon ontstak het vuur in de zwarte kolen, die onder zijn voorhoofd glinsteren. ...hij in grof linnen gestoken, met een lossen kap over 't hoofd. Weinige oogenblikken daarna, stond hij met zijn meester onder een schoorsteen. ...Arme schoorsteenveger! Wel gewende hij lanzamerehand aan de guurheid van het land, even als aan de lasten zijner betrekking. Maar toch kon hij zijn vaderland niet vergeten.' 

Detail informatie

Naam:Prent met schoorsteenveger Inventarisnummer:PR.10069 Vervaardiger:Henry Brown en Herman Frederik Carel ten Kate Datering:1840 Plaats:Onbekend Materiaal:Papier
Schoorsteenvegers (negentiende en twintigste eeuw) 1

PR.10069 Prent met schoorsteenveger


Schoorsteenvegers (negentiende en twintigste eeuw) 2

NOM.36881-67 Gereedschap van de schoorsteenveger