Marskramers (achttiende en negentiende eeuw)

Seizoen- en landarbeiders zoals de hannekemaaiers (=grasmaaiers) namen op hun reizen al producten mee die zij aan de deur verkochten, als aanvulling op hun schamele loon. Maar daarnaast waren er ook migrantengroepen die zich uitsluitend op de handel van al dan niet buitenlandse koopwaar gespecialiseerd hadden.

Onder de rondtrekkende marskramers namen textielverkopers uit Niedersachsen en Westfalen een bijzondere plaats in. Vanaf de achttiende eeuw waren zij vooral actief op het platteland van Groningen en Friesland. Zij hadden vaste routes en deden ook vaste herbergen aan. Soms hadden ze in de herbergen zelfs een ruimte waar ze hun koopwaren konden opslaan. Na 1850 opende een aantal succesvolle marskramers een winkel in één van de Friese steden. Hun gezin kwam pas vele jaren later naar Friesland. 

Detail informatie

Naam:Ansichtkaart met afbeelding marskramer Inventarisnummer:AA 174892 Vervaardiger:Drukker N.V. Willfried Deyhl en uitgever Traus Datering:1909 - 1910 Plaats:Amsterdam en Ede Materiaal:Papier
Marskramers (achttiende en negentiende eeuw) 1

AA 174892 Marskramer


Marskramers (achttiende en negentiende eeuw) 2

PR.10089 Prent met marskramer


Marskramers (achttiende en negentiende eeuw) 3

NOM.24482-55.3/4 Tegel met marskramer