Het Duitse dienstmeisje (begin twintigste eeuw)

In Amsterdam werkte rond 1800 ongeveer 25.000 dienstboden en ander vrouwelijk personeel. Een groot deel van hen kwam van elders, zowel van binnen als buiten Nederland. Een voorbeeld daarvan is het ‘Duitse dienstmeisje’. Vooral in het Interbellum (circa 1918-1933) nam het aantal Duitse dienstmeisjes toe. 

In deze advertentie wordt om een dienstmeisje uit Duitsland gevraagd, in Het Vaderland, 1 november 1924:

'Wordt GEVRAAGD in klein deftig gezin, in de eerste helft van December a.s. eene Duitsche Dienstbode als MEISJE-ALLEEN, liefst dat reeds in Nederland in betrekking was. VEREISCHTEN: Goed kunn. koken en bekend zijn met alle huishoudelijke bezigheden. goede manieren en vriendelijk humeur.'

Andere advertenties voor dienstmeisjes, in Het Vaderland, 1 april 1935:

'Gevraagd per 1 mei DUITSCHE DIENSTBODE goed kunnende werken en koken, voor dag en nacht.'

'Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige 1 mei net HOLLANDSCH MEISJE, uitst. kunn. koken en werken; v.g.m.g.v. Loon F 30,--.' 

Detail informatie

Naam:Foto van een dienstbode Inventarisnummer:AA 160686 Vervaardiger:Anton C. Thomann Datering:1894-1928 Plaats:Utrecht Materiaal:Papier, fotopapier
Het Duitse dienstmeisje (begin twintigste eeuw) 1

AA 160686 Foto dienstbode


Het Duitse dienstmeisje (begin twintigste eeuw) 2

AA 178349 Foto dienstbode


Het Duitse dienstmeisje (begin twintigste eeuw) 3

N.20574 Muts/kapje van de dienstbode


Het Duitse dienstmeisje (begin twintigste eeuw) 4

N.4826 Schort van de dienstbode