Hannekemaaiers (zeventiende en achttiende eeuw)

Van 1600-1800 was er sprake van een enorme hoeveelheid migranten ten opzichte van het aantal bewoners in Nederland. Hun aantal wordt geschat op ongeveer 1 miljoen. Velen waren alleen tijdelijk in Nederland en keerden naar verloop van tijd weer terug naar hun vaderland. Al met al leverden immigranten in deze periode een belangrijke bijdrage aan de economische en culturele bloei van de toenmalige Republiek der Nederlanden.

Onder de immigranten waren de ongeschoolde arbeiders en de ambachtslieden, die op zoek waren naar een beter bestaan. Zij verhuurden zich als arbeidskracht of werkten als zelfstandige specialist. Het merendeel van de migranten moest mobiel zijn om seizoensgebonden werk te kunnen verrichten.

In de zeventiende en achttiende eeuw waren getalsmatig de meeste economische migranten afkomstig uit Duitsland en Scandinavië. De Duitse trekarbeiders werden treffend Hollandgänger (=Hollandgangers) genoemd. Zij werkten onder andere als hannekemaaiers (= grasmaaiers). Om wat extra's te verdienen namen ze producten mee die ze onderweg huis aan huis verkochten, bijvoorbeeld de zogenaamde 'maaierse kousen'. 

Detail informatie

Naam:Tekening van hannekemaaiers Inventarisnummer:NOM.48667-76 Vervaardiger:Christian Wilhelm Allers Datering:1896 Plaats:Onbekend Materiaal:Papier
Hannekemaaiers (zeventiende en achttiende eeuw) 1

NOM.48667-76 Tekening van hannekemaaiers


Hannekemaaiers (zeventiende en achttiende eeuw) 2

NOM.40874-71 Zicht, werktuig van de hannekemaaier


Hannekemaaiers (zeventiende en achttiende eeuw) 3

K.291-43 Maaierse kousen: koopwaar van de hannekemaaier


Hannekemaaiers (zeventiende en achttiende eeuw) 4

N.16030 Linnen plunjezak van de hannekemaaier