Dienstboden (zeventiende-twintigste eeuw)

Ook binnen Nederland was sprake van arbeidsmigratie. Zo verhuurden kinderen van arme keuterboeren en landarbeiders zich als boerenknecht of dienstmeid, vooral op het platteland. Vanaf de negentiende eeuw trokken de steden en fabrieken steeds meer arbeidskrachten aan.

In Amsterdam werkten omstreeks 1800 ongeveer 25.000 dienstboden en ander vrouwelijk personeel. Een groot deel van hen kwam van elders, zowel van binnen als buiten Nederland. Vrouwenmigratie vormt een niet te onderschatten aspect van de migratiegeschiedenis. 

Detail informatie

Naam:Prent met dienstbode Inventarisnummer:PR.10093 Vervaardiger:Kunstenaar miss Semple en uitgever R. Ackermann Datering:Circa 1817 Plaats:Londen, Engeland Materiaal:Papier
Dienstboden (zeventiende-twintigste eeuw) 1

PR.10093 Prent met dienstbode


Dienstboden (zeventiende-twintigste eeuw) 2

NOM.34458-62 Tobbe, schoonmaakattibuut van de dienstbode


Dienstboden (zeventiende-twintigste eeuw) 3

HM.3212 Muts van de dienstbode