Streekdracht in beeld

Naast kledingstukken en sieraden heeft het Openluchtmuseum vanaf het begin ook afbeeldingen verzameld waarop streekdracht te zien is. Zo is een grote collectie prenten, tekeningen, schilderijen en foto’s bijeengebracht.

Schilderijen en tekeningen
Hier is een selectie te zien. Het zijn unica, in de vorm van schilderijen en tekeningen. In deze collectie zit werk van bekende kunstenaars als Willy Sluiter of Hoynck van Papendrecht. Uitgangspunt bij het aanleggen van de collectie is echter meestal niet in de eerste plaats de artistieke betekenis, maar veel meer de documentaire. Het werk geeft een beeld van de dragers van de kleding en de omstandigheden waarin zij leefden.

Het gewone volk
Sinds het einde van de achttiende eeuw kozen kunstenaars uit binnen- en buitenland ‘het gewone volk op het platteland’, gekleed in hun streekgebonden kleding, tot onderwerp van hun werk. Soms legden zij op een documentaire wijze de verschillende kleding in allerlei streken vast. Een voorbeeld hiervan zijn de kunstenaars Valentijn Bing en Jan Braet von Überfeldt. Zij legden rond 1850 veel Nederlandse drachten vast in voorstudies en waterverftekeningen. Deze vormden de basis voor een serie litho’s van ‘Nederlandsche Kleederdragten’, die van 1850 tot 1857 werd uitgegeven. De voorstudies zijn vooral interessant omdat ze waarschijnlijk ter plaatse, door het hele land, werden gemaakt. Ze vormen zo een heel directe bron.

Naast Bing en Braet hebben ook andere kunstenaars series tekeningen gemaakt van verschillende streekdrachten. Vaak is niet duidelijk of zij hiervoor ook het land doorreisden. Soms leken zij zich op elkaar te baseren. Andere kunstenaars gebruikten het motief van streekdracht meer op een romantische wijze of als symbool voor degelijkheid, zuinigheid of properheid. 
Streekdracht in beeld