Sint-Nicolaas

Niemand weet het zeker, maar àls Sint-Nicolaas werkelijk heeft geleefd, dan is hij geboren in Turkije in 270 na Christus en overleden tussen 340 en 345. Hij was bisschop van Myra.

Middeleeuws feest
Er zijn al vanaf de middeleeuwen vieringen rond de heilige Sint-Nicolaas geweest. Op middeleeuwse kloosterscholen in Noord-Frankrijk 'verscheen' de heilige in een toneeluitvoering, een zogenaamd mirakelspel, aan de kinderen.

Via de kloosterscholen verspreidden de scholierenfeesten zich verder over Europa. In Nederland werden tijdens het Sint-Nicolaasfeest markten en kermissen gehouden. Jongeren gaven elkaar harten van suikergoed en speculaaspoppen die 'vrijers' en 'vrijsters' voorstelden. In deze tijd mochten kinderen ook hun schoen al zetten.

Feest van opvoeders
In de periode 1750-1850 werd Sint-Nicolaas een feest van opvoeders. Kinderen die hard werkten op school kregen een beloning van Sint-Nicolaas. De moralistische toon is duidelijk herkenbaar in een aantal prenten(boeken) die het museum in de collectie bewaart.

Tot halverwege de negentiende eeuw was Sint-Nicolaas alleen, daarna werd hij vergezeld door een knecht. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg hij steeds meer pieten als gezelschap. Het Sint-Nicolaasfeest wordt eigenlijk alleen nog in Nederland uitgebreid gevierd. 
Sint-Nicolaas