Papieren speelgoed

Het Nederlands Openluchtmuseum bezit een grote collectie papieren speelgoed. Dit papieren speelgoed varieert van speelkaarten en bordspelen tot aankleedpoppen en bouwplaten. Het oudste materiaal dateert van omstreeks 1640 en het jongste werd vervaardigd na 2000, dus de verzameling bestrijkt ruim drieënhalve eeuw. Het museum verzamelt al papieren speelgoed sinds enkele jaren na opening, namelijk vanaf 1918.

Grote gebeurtenissen en denkbeelden
Aan de hand van het papieren speelgoed zijn allerlei historische gebeurtenissen, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende pedagogische denkbeelden in de Nederlandse geschiedenis te herkennen. Zo is bijvoorbeeld het ganzenbordspel als (gok)spel voor volwassenen 'afgezakt' naar 'onschuldig' kinderspel. Ook zijn er verschillende spellen die uitgegeven zijn ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis, zoals de Patriottentijd en de Boerenoorlog, of ter herinnering aan belangrijke personen, zoals de zeeheld Michiel de Ruyter.

Tand des tijds
Vanwege de kwetsbaarheid van het materiaal heeft veel papieren speelgoed de tand des tijds niet goed of slechts matig doorstaan. Door digitalisering en het beschikbaar stellen op internet zijn ze toch te raadplegen door onderzoekers en geïnteresseerde bezoekers. 
Papieren speelgoed