Oranjehuis

Het herdenken van bekende personen of belangrijke gebeurtenissen binnen het koningshuis is in Nederland van oudsher een traditie. De eerste Oranjes in de zestiende eeuw genoten al een grote populariteit, maar voorwerpen die met deze Oranjes te maken hebben zijn schaars. De eerste Oranje van wie het museum iets in de collectie heeft, is stadhouder Willem III (1650-1702).
 
Prinsgezinden tegen patriotten
Uit de achttiende eeuw en later zijn meer herinneringsstukken bewaard gebleven. In de achttiende eeuw gebruikten Prinsgezinden de voorwerpen rondom het Oranjehuis als politiek symbool. De tegenstanders, de Patriotten, hadden andere symbolen om hun politieke voorkeur te tonen. Deze voorwerpen moeten tijdens de politieke strijd in grote aantallen gemaakt zijn, want ze zijn nog steeds ruimschoots aanwezig in antiekhandels en bij particulieren.
 
Koninklijke gebeurtenissen
In de negentiende eeuw verloren de voorwerpen hun functie als politiek symbool en werden ze gemaakt naar aanleiding van koninklijke gebeurtenissen. Het vorstenhuis werd, zeker na de Tweede Wereldoorlog, steeds meer beschouwd als element dat het volk verbindt. 
Oranjehuis