Kinderwereld, speelgoed

Speelgoed is van alle tijden
Al in de middeleeuwen maakten ouders voor hun kinderen speelgoed zoals ballen, diabolo's, jojo's, fluitjes en knikkers. De tijd waarin kinderen konden spelen was niet zo lang. Vanaf hun zevende begonnen kinderen met de voorbereiding op het leven als volwassene met het leren van een ambacht en het helpen in en om het huis. 

Speelgoed voor rijke kinderen
Veranderde pedagogische opvattingen - een grotere aandacht voor het kind was er vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw - leidden tot een uitbreiding van speelgoed waarmee kinderen zich al spelend konden ontwikkelen. Uiteraard was dit speelgoed in het begin alleen beschikbaar voor kinderen uit welgestelde families. Meisjes leerden met het keukentje en poppenhuis hoe de huishouding moest worden gevoerd, jongens leerden paardrijden op het houten paard en de werking van de (miniatuur)stoommachine.

Opkomst fabrieksarbeid
In de loop van de negentiende eeuw kwam de industrialisatie op gang en begon de levensstandaard van de West-Europese bevolking te verbeteren. Vanaf dat moment kwamen luxe goederen zoals fabrieksspeelgoed binnen het bereik van een steeds grotere groep kinderen. 
Kinderwereld, speelgoed