Huwelijk

Het Nederlands Openluchtmuseum heeft voorwerpen in de collectie die te maken hebben met gebruiken en herinneringen rondom het huwelijk. Het zijn niet alleen vaak mooie en versierde voorwerpen, maar ook voorwerpen waar allerlei persoonlijke herinneringen aan vastzitten.

Meestal zijn de voorwerpen generaties lang bewaard en gekoesterd. Door de bijzonderheid en dierbaarheid van de voorwerpen is het niet verwonderlijk dat ze in de museale collecties terecht zijn gekomen.

Hoewel er veel verschillen zijn per land of regio, religie of sociale groep, toch zijn er ook overeenkomsten in de rituelen rond het huwelijk. Bijvoorbeeld het huwelijksaanzoek, het bijeenbrengen van de uitzet, het overhandigen van geschenken aan het bruidspaar en het uitkiezen van de trouwkleding. Het zijn allemaal tradities die steeds weer anders worden ingevuld, maar die voor iedereen toch heel bekend zijn. 
Huwelijk