Geschreven paaswens in voorgedrukte omlijsting

Deze paaswens is geschreven in een voorgedrukte omlijsting. De omlijsting wordt gevormd door Bijbelse taferelen: de kruisiging, Christus' graftombe, de Hemelvaart en engelen met bazuinen. De tekst is moeilijk leesbaar: ‘Anno 1828; Paasch Schrift Aan Mijn Waarde Oom en Peet; Jezus uit het graf verrezen; stierf voor ons op Golgotha; O zijn lijden zo bedroevend; is een heilbron van gena; Mocht zijn heil u ook bekomen; mocht zijn zegen u ....; O wat heil wat hemel vreugde!; Hij, Hij schonk ons zaligheid; Moet ik Jezus' voorbeeld volgen; In gehoorzaamheid en deugd; Jezus wil mij uw zegen schenken; Dan ben ik mijner moeder (?) vreugd. Uw liefhebbende Neef Jacob Voet (?)’. 

Detail informatie

Naam:Geschreven paaswens in voorgedrukte omlijsting Inventarisnummer:PR.5239 Vervaardiger:Jacob Voet Datering:1828 Plaats:Onbekend Materiaal:Papier
Geschreven paaswens in voorgedrukte omlijsting 1