Bibliotheek en documentatie

Al zolang het Nederlands Openluchtmuseum bestaat (sinds 1912) worden er boeken, tijdschriften, foto's, films, ansichtkaarten en tekeningen verzameld. Eerst gebeurde dat vooral om een collectie op te bouwen, later werd er professioneler gewerkt. Er wordt nu niet meer alleen verzameld, er wordt ook geregistreerd en gedocumenteerd. Daarnaast wordt de informatie toegankelijk gemaakt (ontsloten). De informatie en documentatie wordt vooral beschikbaar gesteld aan medewerkers van het museum, maar ook aan externen. Sinds enkele jaren werken de Bibliotheek en het Documentatiearchief samen onder de naam BiDoc.

Adlib
In de leeszaal is ook Adlib raadpleegbaar. Dat is onze digitale museumcatalogus. Daarin zitten naast gegevens van de eerder genoemde documenten ook gegevens over de gehele museumcollectie: alle museale objecten en museumgebouwen.

BiDoc

Waar: BiDoc bevindt zich in het administratiegebouw van het Openluchtmuseum

Openingstijden: BiDoc is op werkdagen - uitsluitend op afspraak - geopend van ma t/m do van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.00 uur. Op vrijdag is BiDoc geopend van 9.00 uur t/m 12.00 uur. Voor het maken van een afspraak kun je contact opnemen met BiDoc: tel. 026-3576200. Ook kunt je een vraag per e-mail stellen.

Vragen: Als je vragen hebt of opmerkingen over de beschikbare informatie van BiDoc dan vernemen we dat graag van: stel je vraag Bidoc.