Sponsoren en ondersteunende instellingen blokken

DHL

Wij willen verbindingen tussen mensen tot stand brengen en hun leven een stukje beter maken.

ING

Wij zijn een bank voor jong en oud, arm en rijk, voor zzp'ers, mkb'ers, Grootbedrijf & Instellingen en Corporate Clients.

Fonds 21

Door het steunen van ideële doelen gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij, een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu.

Vereniging Vrienden

De Vrienden ondersteunen het Openluchtmuseum met financiële bijdragen waarmee objecten worden verworven en nieuwe presentaties en publicaties worden gerealiseerd.

Fonds voor cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert de actieve cultuurdeelname in Nederland.

Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds is het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten.

Janivo Stichting

De Janivo Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan activiteiten in Nederland voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen in de leeftijd van 0-30 jaar.

Provincie Gelderland

Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt in de provincie Gelderland.

K.F. Hein Fonds

K.F. Hein Fonds

Wij geven financiële steun aan projecten op het gebied van cultuur, maatschappelijk werk, podiumkunst, monu­ment­en­zorg, natuurbehoud en volksgezondheid in de provincie Utrecht. 

Zabawas

De stichting verleent geldelijke steun aan personen en instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie.