DIRECTEUR-BESTUURDER (m/v)

Het Nederlands Openluchtmuseum, het grootste museum buiten Amsterdam en het zesde museum van Nederland, is met zijn 532.000 bezoekers in 2016, een laagdrempelig en publieksgericht museum. Ongeveer 10% van de bezoekers komt uit het buitenland. Het Openluchtmuseum vertelt over de (cultuur-)geschiedenis van het dagelijks leven van gewone mensen in Nederland op een authentieke, sensitieve, toegankelijke, ondernemende en prikkelende manier.


De afgelopen jaren is er veel gebeurd: onlangs is het museum uitgebreid met de presentatie van de Canon van  Nederland, 50 belangrijke onderwerpen die de hele Nederlandse geschiedenis bestrijken van prehistorie tot vandaag. Deze Canon zal zowel fysiek als digitaal verder worden ontwikkeld in samenwerking met het ‘Canonnetwerk’. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) is thans organisatorisch geïntegreerd en ondersteunt immaterieel erfgoed gemeenschappen, wat een nieuwe dynamiek met zich meebrengt. De organisatie van ‘De Maand van de Geschiedenis’ is inmiddels een vaste taak geworden. De Maand zal zich de komende jaren verder ontwikkelen.


In de komende jaren staat nog veel meer te gebeuren. Er wordt hard gewerkt aan het toekomstige Collectie Centrum Nederland in Amersfoort, een samenwerkingsverband van Rijksmuseum, Paleis het Loo, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Openluchtmuseum. Een omvangrijk en complex project is de ontwikkeling van het masterplan voor het museumpark 2016 – 2025. Dit in goed overleg met de gemeente Arnhem, de grondeigenaar, ontwikkelde plan omvat een geïntegreerde visie op de ontwikkeling van het museumpark en zal richtinggevend zijn voor de komende tien jaren.


In de organisatie is de afgelopen jaren een flink aantal verbeteringen doorgevoerd, zoals herstructurering van managementlagen, een nieuwe structuur voor de sector commercie, integratie van de horeca, vernieuwing van de museumwinkel, een nieuwe positionering en huisstijl, de versterking van de financieel-administratieve organisatie en het informatiemanagement.


Verder is het Openluchtmuseum minder afhankelijk geworden van overheidsfinanciering, een proces dat zich zal (moeten) doorzetten. In 2016 bedroegen de totale baten € 23,5 miljoen en het totale bedrag van het subsidie van OCW € 11,6 miljoen. De verhouding eigen inkomsten versus subsidie kwam vèr boven de door OCW gestelde norm van 21%. Voor de periode 2017 tot en met 2020 is door het Ministerie van OCW een totale subsidie toegezegd van ongeveer € 50 miljoen.
De vriendenvereniging vormt met 12.500 leden één van de grootste vriendenorganisaties in de museumsector. De rol van het mecenaat is in ontwikkeling. De vermogenspositie behoeft verdere versterking.


Het museum heeft thans 170 formatieplaatsen (230 medewerkers) en ca. 490 vrijwilligers. De horeca-activiteiten omvatten ongeveer 75 medewerkers verdeeld over 60 fte.
De Raad van Toezicht, onder voorzitterschap van Paul Schnabel, ziet op de stichting toe.

 

Gevraagd


Wij zoeken voor het Openluchtmuseum een DIRECTEUR-BESTUURDER (m/v).

Deze directeur …

• is eindverantwoordelijk voor het totale beleid: heeft een duidelijke (toekomst)visie en strategie, gekoppeld aan een efficiënte (financiële) bedrijfsvoering; kan deze visie op pragmatische wijze vertalen in een prikkelende programmering met heldere concepten
• heeft aandacht en oog voor nieuwe cultuurhistorische en - sociologische inzichten en weet deze inventief te vertalen; volgt relevante ontwikkelingen
• kan het Openluchtmuseum verrassend en vernieuwend positioneren bij de diverse doelgroepen; heeft bij deze positionering tevens oog voor de profilering van de regio
• is als cultureel ondernemer in staat en bereid de benodigde extra gelden te werven, van subsidiegevers, fondsen, bedrijven en andere sponsoren; onderhoudt bijzonder goede betrekkingen met deze partijen
• kan als boegbeeld en woordvoerder de visie uitdragen via openingen, persinterviews, relevante publicaties en via fora van deskundigen en publieksfora
• is in staat en bereid een relevant (inter)nationaal netwerk van deskundigen, collega’s en bruikleengevers te onderhouden
• is een echte ‘teambuilder’, een ervaren, inspirerende manager; geeft faciliterend en coachend leiding aan de organisatie 
• rapporteert aan de Raad van Toezicht.


DE IDEALE DIRECTEUR …
is een cultureel ondernemer en manager, die visie heeft en draagvlak kan creëren; heeft bewezen ervaring als eindverantwoordelijke bestuurder in een organisatie met vergelijkbare complexiteit; is een zorgvuldig en zakelijk financieel manager met inzicht in het belang van horecavoorzieningen; is een moderne leider die ‘verbindend’ optreedt; is zichtbaar en aanspreekbaar, een energieke, charismatische, innovatieve, empathische persoonlijkheid die weet om te gaan met geldgevers, zowel overheden, ‘vrienden’, bedrijven als fondsen; die medewerkers kan enthousiasmeren en bestuursleden en andere stakeholders aan zich weet te binden.
Een vertrouwenwekkende persoon met overtuigingskracht en visie, een superieure netwerker, een strategische/ beleidsmatige zelfstandige denker en ondernemende doener met een doortastende resultaatgerichtheid; is een gezaghebbende ambassadeur, in staat een volwaardig gesprekspartner te zijn voor externe partijen en interne professionals.


Een academisch werk- en denkniveau is vereist. Een specifieke opleiding is niet noodzakelijk, maar een opleiding (kunst)management, museumkunde, bedrijfskunde of (cultuur)geschiedenis dan wel sociale wetenschappen zou interessant kunnen zijn. Wèl belangrijk is ervaring met en inzicht in de cultuursector. En verder natuurlijk beheersing van de moderne talen, vooral het Engels. Een behoorlijke kennis van en grote affiniteit met cultuur- en sociale geschiedenis is vanzelfsprekend een must.

Aangeboden

HONORERING
De honorering is marktconform. De directeur wordt aangesteld voor een periode van één jaar met de uitdrukkelijke intentie tot verlenging. 


LOCATIE
Het Openluchtmuseum is gevestigd op Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem. Telefoon 026 - 3576111.


SLUITINGSDATUM
U kunt uw sollicitatie insturen tot 29 oktober 2017.


EXTRA INFORMATIE
Een assessment zou deel kunnen uitmaken van de procedure.
Bereidheid te verhuizen op termijn is noodzakelijk.
Zie voor extra informatie, zoals het jaarverslag  www.openluchtmuseum.nl.
Tevens is informatie in te winnen bij Marina Wijn 0627040233.


UW REACTIE IS ZEER WELKOM
Deze vacature wordt behandeld door het cultureel searchbureau Marina Wijn Consultants, Weesperzijde 25, 1091 EC Amsterdam, telefoon 06 27040233 of 020 625 06 36, e-mail office@marinawijn.nl.
Mocht uzelf belangstelling hebben voor deze functie of mocht u ons willen attenderen op een mogelijke kandidaat, dan graag uw reactie naar Marina Wijn.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.