Kanon der Niederlande Rij 1 DE

Kind in de presentatie Canon van Nederland

Wat is de canon?

De Canon van Nederland toont de hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis aan de hand van gebeurtenissen, personen en onderwerpen. Digitale media en authentieke, historische objecten wisselen elkaar af.

 

Taco Dibbits, ambassadeur Canon van Nederland

Ambassadeurs

De ambassadeurs van de Canon van Nederland kiezen één venster waar ze dieper op ingaan. Ze lichten hun keuze toe en geven aan waarom het zo belangrijk is dat 'hun' venster in de Canon van Nederland te vinden is.