Hemdrok

Hemdrok

De rode hemdrok en de rol van collectie in die tijd 

door Hanneke van Zuthem (Collecties & Beheer)

In de jaren zestig van de vorige eeuw gaf conservator Jan Duyvetter regelmatig klederdrachtshows waarbij kledingstukken uit de museumcollectie gedragen werden. De behoudseisen waren nog heel anders en de collectie werd toen veel meer als een verbruikscollectie gezien. Een object kon dus rustig worden ingezet, soms uit z’n context worden gehaald en zelfs worden veranderd als dat dienstig was aan het beeld dat men wilde presenteren. De ‘authenticiteit van het object’ (de originele staat) speelde nog veel minder een rol. Dat zien we ook aan de manier waarop toen werd gerestaureerd. Het ging meer om de verhalen die men mét het object wilde vertellen dat om het verhaal dat het object zélf vertelde. Toen ik de foto’s in het Dagblad zag herkende ik de rode hemdrok die de man rechts op de foto draagt.


Hemdrok


Helaas weten we niets van de oorspronkelijke eigenaar van deze hemdrok. Het kledingstuk is in 1962 voor 75 gulden aangekocht. Uit de telefoongids van 1950 blijkt dat dit een Amsterdamse kunsthandelaar was. In de collectie zitten bijna 300 objecten die van hem zijn gekocht. Aan de hemdrok werd in het museum een West-Friese herkomst toegeschreven. Dergelijke hemdrokken zijn vrij algemeen gedragen. Het is niet duidelijk waarop de West-Friese herkomst werd gebaseerd. Berustte het op informatie van de kunsthandelaar of leek de hemdrok geschikt om in te zetten voor een reconstructie van de kleding uit dit deel van het land? Hoe dan ook, in 1962 werd de hemdrok kennelijk geschikt geacht om de Zeeuwse dracht te presenteren. Nu zouden we een hemdrok met een onduidelijke herkomst niet meer zo gauw in de collectie opnemen. We vinden het tegenwoordig erg belangrijk dat er zoveel mogelijk verhaal over de oorspronkelijke eigenaars en gebruikers van voorwerpen bekend is en wordt vastgelegd. Alleen zo kunnen we met onze collecties ware verhalen over echte mensen vertellen. Ook zouden we nu de hemdrok niet meer laten dragen, laat staan veranderen. Want daarmee verdwijnt een stuk van het verhaal dat het voorwerp vertelt.

Weet je meer over de eigenaar van de hemdrok? Mail dan naar marketing@openluchtmuseum.nl