Green Key

Zoek je een milieuvriendelijke evenementenlocatie? Dan ben je bij het Openluchtmuseum op de juiste plaats. Als eerste museum in Nederland mag het Openluchtmuseum sinds juli 2011 de Gouden Green Key voeren.

De Green Key is hét internationale keurmerk voor bedrijven in de toerisme-, recratie- en evenementenbranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg binnen het bedrijf. Binnen de organisatie met een Green Key wordt bewust omgegaan met het milieu en de natuur, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort en de kwaliteit.Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

De Green Key is een onderdeel van MVO. Waar de Green Key zich vooral op het milieu richt, is MVO in een breder maatschappelijk kader te plaatsen. Ook onderwerpen als kinderarbeid, ontwikkelingswerk en werknemers spelen hier een rol.

 • Papierverbruik verminderen
  De printer staat standaard ingesteld op dubbelzijdig printen en het papier heeft het Europees milieukeurmerk.
 • Biologische producten
  In januari 2013 werden de horecalocaties in het Nederlands Openluchtmuseum gecertificeerd voor het EKO-keurmerk Horeca. Dit betekent dat een aanzienlijk deel van de inkoop van gecontroleerd biologische herkomst is. Daarnaast gebruiken we veel producten met Max Havelaar keurmerk en Fair Trade Original.  Ook in de personeelskantine wordt met deze producten gewerkt.
 • Eerlijke producten
  Het Openluchtmuseum verkoopt in de Museumwinkel veel artikelen van Fair Trade Original.

 • Midden in de maatschappij
  Het Openluchtmuseum heeft 44 werkplekken voor mensen met een (verstandelijke) beperking, die werkervaring moeten opdoen of een andere arbeidshandicap hebben. Ook werken we intensief samen met scholen in de regio waarvoor wij verschillende stageplekken beschikbaar stellen. Daarnaast tonen we maatschappelijke betrokkenheid door het grote aantal vrijwilligers (meer dan 400) dat bij het museum werkt.
 • Waterverbruik terugdringen
  Door middel van hoofd- en tussenmeters wordt het waterverbruik geregistreerd en waar mogelijk beperkt.
 • Schoonmaak
  Het museum maakt gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
 • Afval zo goed mogelijk recyclen en hergebruiken
  Afval wordt in veel fracties gescheiden en zo geschikt gemaakt voor recycling dan wel hergebruik. Het groenafval en het GFT afval uit de horeca composteren we zelf.
 • Groen en ruimte
  Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan natuurontwikkeling door het aanleggen van takkenrillen en het plaatsen van nestkasten.
 • Bouw
  We bouwen zonder hardhout en schilderen met milieuvriendelijke verf.
 • Energie
  Door een intensieve registratie van alle verbruikers weten we maar veel energie wordt verbruikt. Waar mogelijk passen we LED verlichting toe of kijken we of energiezuinige verwarmingssystemen kunnen worden toegepast. Een aantal panden zijn inmiddels voorzien van een vloerverwarmingssysteem op basis van LT. We gebruiken groene stroom.
 • Elektrisch fietsen & auto's
  Op ons parkeerterrein kunnen bezoekers hun accu opladen terwijl ze het museum bezoeken. Zowel voor fietsen als auto's zijn laadstations geplaatst.
In het museum zijn een aantal gebouwen en tentoonstellingen met museale collectie, waarvoor nog geen goede alternatieve duurzame verlichting voorhanden is. Hiervoor heeft het Openluchtmuseum van de Stichting KMVK (Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit) dispensatie gekregen tot 31 december 2013.

In de tussentijd zoekt het Openluchtmuseum naar alternatieve duurzame verlichting. Zo is in de gebouwen Marken, Giethoorn en Hindeloopen ledverlichting aangebracht. De tramremise wordt verlicht met inductieverlichting en in het kantoorgebouw zorgen bewegingsdetectoren ervoor dat kantoren niet worden verlicht als er niemand aanwezig is.